BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lietuva turi stiprią švietimo sistemą

Data

2002 01 01

Įvertinimas
0

Lietuva turi labai stiprią švietimo sistemą ir tvirtą konceptualinį ir teisinį pagrindą jos tobulinimui, skelbiama užsienio ekspertų atliktoje Lietuvos švietimo apžvalgoje, kuri pristatoma Seime vykstančioje konferencijoje “Parlamentinių komitetų vaidmuo formuojant švietimo politiką”.Analizę atlikę Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) ekspertai pažymi, kad pagrindinio Lietuvos švietimo dokumento – 1992 m. Lietuvos švietimo koncepcijos – nuostatos yra vykusiai įgyvendinamos ir plėtojamos. Pateiktoje apžvalgoje dauguma reformos darbų vertinama teigiamai. Taip pat pažymima, kad kuriami šiuolaikinio lygio strateginiai švietimo dokumentai.

Ekspertai pabrėžia, kad Lietuva, kaip nedidelė ir jauna valstybė, švietimą turėtų laikyti prioritetine sritimi, investuoti į žmogiškuosius išteklius.

Nors Lietuvos švietimo sistemos pertvarka vertinama teigiamai, į tam tikras švietimo sritis ekspertai vis dėlto siūlo atkreipti dėmesį ir pateikia rekomendacijų dėl švietimo kokybės, mokymosi prieinamumo, švietimo sistemos suderinamumo, infrastruktūros atnaujinimo, savivaldos stiprinimo.

Reikia paminėti, kad OECD apžvalga atlikta 2000 m., tad padėtis per pastaruosius metus gerokai pasikeitė. Jau vykdoma nemaža projektų, susijusių su tomis švietimo reformos sritimis, į kurias buvo siūloma atkreipti daugiau dėmesio. Įgyvendinama nauja vadovėlių rengimo politika, labai daug padaryta aprūpinant mokyklas kompiuteriais, skatinama savivaldos plėtra, siekiama kuo didesnio mokyklų savarankiškumo. Kritikuotas mokyklų inspektavimas keičiamas mokyklų vidaus ir išorės auditu, užsakoma mokslinių tyrimų švietimo procesams, pedagogų, moksleivių ir tėvų nuostatoms įvertinti.

Švietimo pažangos tęstinumą laiduoja ir plačiai svarstomi naujos redakcijos Švietimo įstatymo bei Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų projektai, ilgamečiai planai, kuriuose numatoma toliau nuosekliai tęsti švietimo politiką.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertų atlikta Lietuvos švietimo politikos apžvalga yra pirmasis ekspertinis Lietuvos švietimo sistemos pokyčių vertinimas nuo nepriklausomybės atgavimo iki šių dienų. Ekspertai Lietuvos švietimo grandžių (nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo ir visą gyvenimą trunkančio mokymo) veiklą ir rezultatus vertino atsižvelgdami į Lietuvos ekonomines, socialines, kultūrines ir politines aplinkybes.Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vadovė Nomeda Barauskienė
tel. 274 31 85