BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lietuvos moksleiviai antrą kartą rinks savo Parlamentą

Data

2002 01 01

Įvertinimas
0

Lapkričio 22 d. Lietuvos pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų moksleiviai rinks II-ąjį Lietuvos moksleivių parlamentą (LMP). Mokyklose bus renkami Lietuvos moksleivių parlamento kandidatai-rinkikai, kurie antrame rinkimų etape miestuose ir rajonuose išrinks Lietuvos moksleivių parlamento narius. Moksleivių parlamentas - tai pačių moksleivių demokratiškai renkama institucija, kurios pagrindinė funkcija - atstovauti moksleivių interesams.

Moksleivių parlamentą sudaro 95 nariai. Į Moksleivių parlamentą gali būti renkami Lietuvos pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų 9 - 11 kl. moksleiviai. Rinkimų teisę turi visi Lietuvos pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų 5 - 12 kl. moksleiviai.

Moksleiviai renka kandidatus-rinkikus į miesto ar rajono moksleivių rinkimų tarybą. Rinkimų tarybos pagal kiekvienai tarybai nustatytas kvotas iš savo miesto ar rajono kandidatų-rinkikų renka Moksleivių parlamento narius.

Rinkimų tvarka buvo patvirtinta Moksleivių parlamento rinkimų komisijos posėdyje. LMP rinkimų komisijos pirmininku išrinktas Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis, pavaduotoju – Lietuvos moksleivių sąjungos pirmininkas Jonas Gavelis. LMP rinkimų komisiją sudaro Pilietinių iniciatyvų centro, Seimo, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos moksleivių sąjungos, Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovai.

I-oji naujai išrinkto Lietuvos moksleivių parlamento sesija vyks gruodžio mėn. 9 – 10 d. Lietuvos Respublikos Seime.

Moksleivių parlamento rinkimus organizuoja: Vyriausioji rinkimų komisija, Lietuvos moksleivių sąjunga, Pilietinių iniciatyvų centras, Seimas, Švietimo ir mokslo ministerija.

Pirmasis Lietuvos moksleivių parlamentas buvo išrinktas 2000 m. pavasarį. Per dvejus darbo metus LMP aktyviai dalyvavo sprendžiant su švietimu, moksleivių teisėmis susijusias problemas.

Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretoriaus Dainiaus Numgaudžio, Lietuvos moksleivių parlamentas ugdo demokratijos sampratą, supažindina moksleivius su rinkimų procedūromis, suteikia visuomenei progą išgirsti bei įvertinti aktualias jaunimui problemas.
Švietimo ir mokslo ministerija visus moksleivius kviečia aktyviai dalyvauti Moksleivių parlamento rinkimuose.

Platesnė informacija: Pilietinių iniciatyvų centro direktorius Girvydas Duoblys tel. (8 5) 212 44 18, internete www.pic.lt.


Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus
vyriausiasis specialistas Edvardas Špokas
tel. 274 31 85