BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu – Vilniuje dėmesys mokymosi visą gyvenimą klausimui

Data

2013 12 09

Įvertinimas
0
Dainius Pavalkis.jpg

Gruodžio 9–10 d. į Vilnių susirinkę per 200 švietimo ekspertų iš 33 UNESCO priklausančių šalių diskutuos, kaip padidinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą, kokybę ir efektyvumą. Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis pasveikino suaugusiųjų švietimui skirtą konferenciją ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos vardu ir akcentavo mokymosi visą gyvenimą svarbą nuolat besikeičiančiame pasaulyje.

„Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą klausimas dabar aktualus kaip niekad anksčiau. Tiek kalbant apie gebėjimą prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių, tiek siekiant įgyvendinti plačiosios visuomenės tikslus, tokius kaip socialinis žmonių aktyvumas, pilietiškumas, darnus vystymasis“, – pabrėžia šį pusmetį ES šalių mokslo ir švietimo ministrų susitikimams vadovaujantis D. Pavalkis.

„Pastaruoju metu ne tik Europa, bet ir visos pasaulio valstybės susiduria su dideliais iššūkiais. Ekonominė krizė, nedarbas, demografiniai pokyčiai, migracija, nacionalinių valstybių vaidmens silpnėjimas globalių ekonominių procesų kontekste ir sparti technologijų plėtra skatina mus permąstyti ne tik vaikų ir jaunimo, bet ir suaugusiųjų švietimo vaidmenį“, – sako Lietuvos švietimo ir mokslo ministras.

D. Pavalkio teigimu, suaugusiųjų mokymo potencialas nėra pakankamai panaudojamas. Netgi Europoje, kuri yra tarp lyderių tiek sudarant mokymosi galimybes, tiek reguliariai vertinant suaugusiųjų mokymosi lygį, besimokančiųjų suaugusiųjų vidurkis yra tik 9 proc. Apie 73 milijonus suaugusiųjų Europoje turi tik žemą kvalifikaciją.

„Lietuvoje dedame daug pastangų, kad įvairių poreikių suaugusieji, ar jie būtų įmonių darbuotojai, ar trečiojo amžiaus universitetų studentai, nepriklausomai nuo jų amžiaus, išsilavinimo, gyvenamosios vietos, turėtų kuo daugiau galimybių mokytis, mokymosi išlaidas padengti ne tik asmeninėmis lėšomis, bet ir viešaisiais finansais. Lietuvos parlamente parengtas naujas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo projektas, nuosekliai atnaujiname nacionalinio lygmens suaugusiųjų švietimo plėtros strategijas, kurių pagrindu vykdome konkrečius veiksmus ir skiriame lėšas, siekdami didesnio socialinio teisingumo”, – sakė D. Pavalkis.

Kaip pabrėžia Lietuvos švietimo ir mokslo ministras, susivienijusioje Europoje suaugusiems kuriama vis daugiau mokymosi galimybių, tad ypač svarbu, kad piliečiai aktyviai jomis naudotųsi.

„Išsamiai susipažinę su tarptautinių tyrimų duomenimis ir situacija, galėsime numatyti gaires, taip pat ir konkrečias priemones, kaip užtikrinti veiksmingą aukštos kokybės suaugusiųjų švietimą, atitinkantį kiekvieno besimokančiojo poreikius“, – sakė D. Pavalkis.

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu vyksiančios konferencijos suaugusiųjų švietimo klausimais tikslas – įvertinti esamą suaugusių švietimo situaciją bei tendencijas Europoje ir pasaulyje, aptarti  suaugusiųjų švietimo kokybės ir finansavimo klausimus.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. p. [email protected]