BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lietuvos švietimo ir mokslo ministras pasveikino Europos Parlamentą, inicijavusį Baltijos jūros išsaugojimo projektą

Data

2013 11 26

Įvertinimas
0
Dainius Pavalkis.jpg

Lapkričio 26 d. Europos Parlamente minima vienerių metų bendrų mokslinių tyrimų Baltijos jūros regione programos BONUS vykdymo sukaktis. ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos vardu iniciatyvą pasveikinęs švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis pabrėžė koordinuotų veiksmų ir daugiašalio mokslininkų bendradarbiavimo siekiant išsaugoti Baltijos jūrą reikšmę.

„Labai svarbu, kad bendrų tikslų siekiantys mokslininkai bendradarbiautų, o finansiniai ištekliai būtų koordinuojami. Programa BONUS gali būti geras bendro darbo pavyzdys, – sakė D. Pavalkis. – Ji siekia kurti ir skleisti naujas žinias bei perduoti patirtį – visa tai būtina tvariems Baltijos jūros regiono problemų sprendimams.“

Sveikindamas Europos Parlamento iniciatyvą D. Pavalkis akcentavo Baltijos jūros problemoms spręsti būtiną visuminį požiūrį ir bendradarbiavimą ne tik tarp atskirų šalių, bet ir tarp skirtingų mokslo sričių.
Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa BONUS –  tai devynių Baltijos jūros šalių iniciatyva, kurią remia Europos Komisija. Programoje dalyvauja ES šalys narės Danija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Suomija, Švedija ir Vokietija bei Rusija.
Programos tikslas – sujungti atskirose šalyse vykdomus Baltijos jūros mokslinius tyrimus į vieną tarptautiniu bendradarbiavimu grįstą ilgalaikę integruotą tarpdisciplininę iniciatyvą. Programa skatina aukšto mokslinio lygio daugiašalius tyrimus, padedančius formuoti naują ekosisteminį Baltijos jūros išteklius tausojantį požiūrį.