BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lituanistika - strateginis valstybės prioritetas

Data

2009 01 01

Įvertinimas
0

Vyriausybė patvirtino Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto įstatus. Šie teisiniai aktai įgyvendina Mokslo ir studijų įstatymo nuostatą - valstybė teikia strateginį prioritetą lituanistikos tyrimams ir studijoms, kurie sprendžia esminius tautos išsaugojimo, stiprinimo ir jos raidos uždavinius.
Valstybės mokslo institutai – Lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvių literatūros ir tautosakos, Kultūros, filosofijos ir meno (šio instituto pavadinimas keičiamas į Lietuvos kultūros tyrimų institutą) - pertvarkomi į valstybinius mokslinių tyrimų institutus, kurie turi ypatingos nacionalinės svarbos statusą. Jų tikslas – kaupti, sisteminti, saugoti, skleisti nematerialųjį ir dokumentinį lituanistikos paveldą, vykdyti fundamentinius lietuvių kalbos, etnologijos, raštijos, kultūros ir istorijos paveldo tyrimus.

Šių institutų įstatai buvo parengti atsižvelgus į Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Kultūros, filosofijos ir meno instituto siūlymus ir Lietuvos mokslo tarybos ekspertų išvadas.

Ryšių su visuomene skyrius
tel. (8 5) 2191213