BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Ministerija reiškia užuojautą mirus prof. Irenai Veisaitei

Data

2020 12 11

Įvertinimas
0

Mirus iškiliai  humanistei, Atviros Lietuvos fondo steigėjai ir ilgametei fondo valdybos vadovei, profesorei Irenai Veisaitei netekome Didžiosios eruditės, kultūros ir švietimo korifėjos, Vakarų Europos literatūros, teatro istorijos tyrinėtojos ir teatro kritikės, vadovėlių ir knygų autorės, visą savo gyvenimą paskyrusios kultūrai, edukacijai ir  atviros pilietinės visuomenės kūrimui ir įtvirtinimui Lietuvoje. Lieka jos nuveikti darbai kaip testamentas ateities kartoms. Profesorė Irena Veisaitė išliks mūsų atmintyje kaip nepaprasto taurumo, tolerancijos ir aukščiausių vertybinių nuostatų asmenybė, telkusi ir išauginusi gausiausią švietimo, kultūros ir  visuomenininkų bendruomenę.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai Alinai, artimiesiems, jos bendražygiams, buvusiems studentams ir kolegoms,  visiems ją pažinojusiems.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija