BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Ministerija skelbia konkursą kandidatui į Bendrojo ugdymo tarybos narius

Data

2019 03 05

Įvertinimas
0
023.jpg

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą kandidatui į Bendrojo ugdymo tarybos narius. Konkursas skelbiamas, kadangi vienas narys atsistatydino.

Kandidatus į tarybą gali siūlyti Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Kolegijų direktorių konferencija, Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacija, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija, mokykloms atstovaujančios asociacijos, Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba, verslo savivaldos organizacijos, švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos, mokslininkus jungiančios asociacijos ir kitos institucijos.

Kandidatas turi būti pripažintas švietimo bendruomenėje, nepriekaištingos reputacijos švietimo, mokslo, verslo, viešojo sektoriaus atstovas, pasiekęs reikšmingų rezultatų, išmanantis Lietuvos ir Europos Sąjungos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir mokytojų profesinės raidos tendencijas, mokytojų profesinį tobulėjimą reglamentuojančius teisės aktus.

Kandidatų gyvenimo aprašymų laukiame iki kovo 17 d. Juos galima siųsti paprastu paštu (adresas Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, A. Volano g. 2, 01516 Vilnius) arba el. paštu [email protected].

Bendrojo ugdymo taryba yra kolegiali valstybės švietimo savivaldos institucija, skatinanti visuomenę dalyvauti formuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo politiką ir priimant sprendimus.

Tarybos uždavinys – inicijuoti ir pritarti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų kaitos, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo projektams.

Bendrojo ugdymo tarybą sudaro 15 narių, tarybos nario kadencija – 4 metai. Tas pats asmuo gali būti Tarybos narys ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Tarybos pirmininką ir jo pavaduotoja Taryba renka iš savo narių balsų dauguma. 

Bendrojo ugdymo tarybos nuostatus galite rasti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetiniame tinklalapyje.

Kandidato anketa skelbiama ministerijos interneto svetainės skiltyje „Konkursai“ toliau „Kiti konkursai“.

Daugiau informacijos – Dalia Švelnienė, Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 219 1150.

 

Komunikacijos skyrius

El. p. [email protected]