BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Ministerijoje pristatytas magistrantūros studijų reikalavimų projektas

Data

2003 01 01

Įvertinimas
0

Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatytas darbo grupės paruoštas „Bendrųjų magistrantūros studijų reikalavimų“ projektas, kuriame siūloma tęsiant dviejų pakopų universitetinio aukštojo mokslo sistemos kaitą nustatyti reikalavimus, kurie būtų keliami magistrantūros studijas vykdančiai aukštajai mokyklai, priimamiems į magistrantūrą asmenims bei asmeniui, kuriam suteikiamas magistro laipsnis.„Lyginant su Europos šalių vykdomomis magistrantūros studijomis darbo grupės paruoštas projektas yra savalaikis ir atitinkantis pasaulines aukštojo mokslo kaitos tendencijas“,- sakė Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Saulius Vengris.
Naujuose reikalavimuose siūloma universitetuose įvesti dviejų tipų magistrantūros studijų programas – gilinamąsias ir plečiamąsias. Plečiamosios magistrantūros studijos skiriamos įgyti papildomų praktinei veiklai reikalingų žinių, pvz.: chemikui – vadybos, ir suteikia studentui žinių reikalingų praktiniam gamybos, verslo, kultūros, visuomenės raidos procesų vertinimui ir šiuo vertinimu pagrįstų sprendimų darymui. Gilinamosios skiriamos tęsti bakalauro studijose pradėtą programą ir rengti studentus mokslininko tyrėjo arba pedagogo karjerai.
Susitikimo metu pabrėžta, kad svarbiausia yra magistrantūros studijų kokybė. Universitete turi būti pakankama materialioji ir metodinė bazė visų numatytų formų magistrantūros studijoms – tinkamai įrengtos auditorijos, laboratorijos, kompiuteriai su reikiama programine įranga, mokslinės ir profesinės periodikos, naujos literatūros fondai, atitinkama komunikacijų įranga bei kompiuterinės technologijos ir kt., turi būti sukaupta metodinio darbo patirtis.

Taip pat naujuose reikalavimuose numatyta galimybė ir kolegijas baigusiems asmenims sudaryti galimybę studijuoti magistrantūros studijose. Šis siūlymas sulaukė daugiausiai diskusijose dalyvavusių aukštųjų mokyklų atstovų teigiamų ir neigiamų vertinimų.
„Tačiau šiuo momentu svarbiausia sudaryti sąlygas pereinamumui baigus neuniversitetines studijas, paliekant universitetams teisę iš kolegijų absolventų, pageidaujančių studijuoti magistrantūroje, reikalauti žinių ir gebėjimų“, – pabrėžė Studijų ir kokybės vertinimo centro direktorius Eugenijus Stumbrys.


Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Malinovskis
tel. (8-5) 274 31 85