BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Ministerijos vadovai ir Seimo komiteto nariai aptarė bendradarbiavimo rezultatus

Data

2002 01 01

Įvertinimas
0

Šiandien, lapkričio 11 d., Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai bei ministerijos partneriai aptarė dvejų metų bendro darbo rezultatus, tolimesnį bendradarbiavimą bei šiuo metu svarstomo Švietimo įstatymo projekto probleminius straipsnius. “Džiugu, jog Seimo komitetas ir Švietimo ir mokslo ministerija randa bendrą sutarimą“, - sakė Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys Povilas Jakučionis.

Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius pabrėžė, jog vienas iš svarbiausių darbų – atnaujinama švietimo sistemos teisinė bazė. Tikimasi, jog dar šiais metais Seimas priims naują Švietimo įstatymo redakciją, visuomenei pateiktos svarstyti Švietimo plėtotės strateginės nuostatos.

Taip pat parengtas Aukštojo mokslo įstatymo pakeitimų ir papildymų projektas, kuriam pritarė LR Vyriausybė. Jau parengtas naujos valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams teikimo tvarkos projektas. Bus patvirtinta ir pradėta įgyvendinti nauja valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams teikimo tvarka, sudaranti galimybę valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų studentams gauti paskolas studijų įmokoms apmokėti ir pragyvenimo išlaidoms.

Tiek ministras, tiek Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Ona Babonienė pabrėžė Mokyklų tobulinimo programos svarbą. “Programai įgyvendinti skirti 180 mln. Lt - didžiausia investicija į švietimo sistemą”, - pažymėjo A.Monkevičiaus.

Švietimo ir mokslo ministras A.Monkevičius džiaugėsi, jog sėkmingai įgyvendinama programos “Geltonasis autobusas”, “Švietimas informacinei visuomenei” (E-mokykla). Pastarosios programos bus įgyvendinamos ir kitais metais.

“Labai svarbus yra ryšys tarp darbo rinkos ir specialistų rengimo, todėl numatoma sukurti bendrą Lietuvos švietimo informacinės sistemos ir Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos portalą, informuoti šalies gyventojus apie studijuojančiųjų šalies aukštosiose ir aukštesniosiose bei besimokančiųjų profesinėse mokyklose skaičių pagal mokymo programas ir padėtį darbo rinkoje”, - sakė A.Monkevičius.

Šiemet mokyklas pasiekė iš esmės atnaujintos Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai 11–12 klasei, parengtas “Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo procese koncepcijos“ projektas. Šie dokumentai padės plėtoti moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimą ugdymo procese, formuotis naujam požiūriui į moksleivių pasiekimų vertinimą.

Šiemet jau yra baigta egzaminų reforma, įvykdyta 11 valstybinių egzaminų, dabar numatoma stiprinti egzaminų administravimą. Siekiama garantuoti, kad egzaminų programų pakeitimai įsigaliotų prieš dvejus metus.

Nuo 2002 m. įvesta nauja finansavimo tvarka. Pinigai bendrojo lavinimo mokykloms skaičiuojami ne pagal klasių komplektų, bet pagal mokinių skaičių. Į “moksleivio krepšelį” skiriamos lėšos mokytojų atlyginimui, socialiniam draudimui, pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, vadovėliams, mokymo priemonėms.

2001/2002 m.m. įkurtos ir veikė 3 naujos valstybinės bei 6 nevalstybinės kolegijos LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas kolegijų plėtros planas. Planuojama, kad 2002/2003 m. m. reorganizavus 13 aukštesniųjų mokyklų bus įsteigtos ir veiks dar 7 naujos valstybinės kolegijos.

Siekiant nustatyti specialistų su aukštuoju išsilavinimu poreikį darbo rinkoje ir numatyti jų rengimo tendencijas aukštosiose mokyklose, atliekami aukščiausios kvalifikacijos specialistų poreikio tyrimai. Tai būtina, norint suformuoti valstybės užsakymą šiems specialistams rengti aukštosiose mokyklose.

Parengtos ir LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos prioritetinės Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptys penkiose svarbiausiose ir aktualiausiose Lietuvai srityse. “Plėtojant mokslą Lietuvoje yra svarbus mokslo institucijų ir verslo bei pramonės įmonių bendradarbiavimas”, - sakė švietimo ir mokslo ministras A.Monkevičius.

Lapkričio 9 d. sukako dveji metai, kaip Švietimo ir mokslo ministerijai vadovauja Algirdas Monkevičius.


Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus
vyriausiasis specialistas Edvardas Špokas
tel. 274 31 85