BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Ministras A. Monkevičius dalyvavo ES Tarybos posėdyje švietimo klausimais

Data

2003 01 01

Įvertinimas
0

Lapkričio 24-25 d. Briuselyje švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius dalyvavo ES Taryboje (Švietimas, jaunimas, kultūra).Susitikimo metu buvo pristatytas Europos Komisijos pranešimas dėl kalbų mokymo(si) ir kalbinės įvairovės skatinimo veiksmų plano 2004 – 2006 metams.
Veiksmų planas numato priemones: kalbų mokymasis visą gyvenimą, kalbų mokymo tobulinimas, kalboms palankios aplinkos sukūrimas.
„Sveikintinas yra Komisijos siūlymas pasinaudoti naujomis Europos Sąjungos plėtros teikiamomis galimybėmis ir siekti mokytis ir naujųjų šalių narių kalbų. Atstovaudamas šalį, kurioje kalbama viena seniausių indoeuropiečių kalbų, galiu iš karto pasakyti, kad Lietuva kviečia ir yra pasirengusi pasiūlyti savo tarptautiniu mastu pripažinto Baltistikos centro paslaugas tiems, kurie norėtų pasinaudoti šiuo Komisijos siūlymu“, - sakė ministras Algirdas Monkevičius.
Veiksmų plano įgyvendinimui per numatytą periodą siūloma skirti 8,2 milijono eurų. Pagrindinė finansavimo dalis būtų skiriama per Socrates, Leonardo da Vinci ir MediaPlus programas.

Taryboje taip pat pritarta rezoliucijai dėl mokyklos kaip atviros mokymosi aplinkos kūrimo, siekiant įveikti ir užkirsti kelią ankstyvajam mokymosi nutraukimui ir nepasitenkinimui tarp jaunimo ir skatinti jo socialinę integraciją.
Rezoliucijoje valstybės narės ir Komisija yra kviečiamos skatinti priemones, kuriančias mokyklą kaip atvirą mokymuisi vietą, siūlyti sprendimus jaunimui patiems bei padedant grupėms ir institucijoms spręsti kylančias problemas.
„Lietuva ilgalaikėje strategijoje ypatingą dėmesį skyrė skatinti ir remti mokyklų ir vietinių partnerių, tokių kaip savanorių darbo institucijos, tėvų asociacijos, įmonės, vietos valdžios institucijos, kitos švietimo įstaigos, bendrą veiklą, mokyklų projektus ir iniciatyvas, kuriais siekiama padėti jaunimui išvengti socialinių problemų“,- pabrėžė ministras A. Monkevičius.

ES Taryboje buvo svarstomos tarpinės ataskaitos, išvados, rekomendacijos apie švietimo bei žinių visuomenės plėtros programų vykdymą, taip pat pritarta pasiūlymo teikimui Europos Parlamentui ir Tarybai remti europiniame lygmenyje veikiančias institucijas ir remti kitas specifines veiklas švietimo ir mokymo srityje.

Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Malinovskis
tel. (8-5) 274 31 85