BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Ministras R. Motuzas: turime skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą

Data

2005 01 01

Įvertinimas
0

Lapkričio 15 d. švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas dalyvavo Briuselyje vykstančiame Europos Sąjungos Tarybos posėdyje, kuriame buvo svarstomi „Švietimo ir mokymo 2010“ veiklos programos prioritetai.
“Turime daugiau dėmesio skirti verslo investicijų į švietimą ir mokslą pritraukimo skatinimui. Verslo suinteresuotumas investuoti į švietimą ir mokslą turi būti skatinamas visais lygmenimis – nacionaliniu, regioniniu, vietos ir atskiruose ūkio sektoriuose. To siekiant svarbu panaikinti ryšio su verslu barjerus, - organizacinius, finansinius ir struktūrinius, - spręsti intelektinės nuosavybės klausimus, skatinti bendrus verslo ir švietimo bei mokslo projektus”,- sakė ministras R. Motuzas diskusijoje “Kokie prioritetai, susiję su ekonominiais ir socialiniais tikslais, turėtų būti nustatyti 2006 m. jungtiniu pranešimu kitam „Švietimo ir mokymo 2010“ veiklos programos etapui?”

Ministras pažymėjo, jog ne viename Europos sąjungos Komisijos, Tarybos dokumente ar komunikate įvardijama, kad spartesniam ekonomikos augimui ir darbo rinkos plėtrai daugiausia įtakos daro švietimas, mokslas, inovacijos.

R. Motuzas pasiūlė kitame „Švietimo ir mokymo 2010“ veiklos programos įgyvendinimo etape detaliau aptarti iniciatyvas, kurios skatintų glaudesnį aukštojo mokslo institucijų ir verslo bendradarbiavimą.

Taip pat ministras R. Motuzas atkreipė dėmesį į tinkamų sąlygų, kurios skatinantų suaugusius mokytis, sudarymą ir plėtrą. “Keičiantis darbo rinkos reikalavimams, švietimo sistema turi ne tik sudaryti sąlygas, bet ir skatinti darbuotojus savo darbo vietoje keistis patiems. O tam reikia būti pasirengusiems pasiūlyti darbuotojams priimtinų mokymosi formų įvairovę. Darni suaugusiųjų švietimo infrastruktūra, kuri įtraukia visus suinteresuotus asmenis bei valstybines organizacijas ir dera su kiekvieno regiono kontekstu, yra sėkmės garantija.,”- sakė R. Motuzas.

Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus vyriausioji specialistė
Elona Bagdanavičienė
tel. (8 5) 2743136