BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Mokyklos galės laisviau panaudoti moksleivio krepšelio lėšas

Data

2009 01 01

Įvertinimas
0

Nuo 2010 m. supaprastinta mokinio krepšelio lėšų skirstymo tvarka – mokyklos nepanaudotus pinigus galės skirti pedagogų darbo užmokesčiui. Mokykloms taip pat suteikiama teisė savarankiškai disponuoti 95 proc. krepšelio lėšų, nes iki šiol savivaldybės turėjo teisę perskirstyti iki 15 proc. atskiros mokyklos lėšų. Šiandien Vyriausybės nutarimu pakeista mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir skirstymo tvarka nustato tik rekomenduojamas ir minimalias sumas tam tikroms mokymo reikmėms.
Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys teigia, kad dabar aiškiai apibrėžiama savivaldybių ir mokyklų kompetencija, sudaromos galimybės veiksmingai panaudoti mokinio krepšelio lėšas. „Teikdami Vyriausybei siūlymą dėl naujos tvarkos atsižvelgėme į mokytojų profesinių sąjungų pasiūlymą leisti lanksčiau panaudoti mokinio krepšelius, – sako viceministras V. Bacys. – Mokykloms sudarytos galimybės savarankiškiau tvarkyti savo biudžetus, veiksmingiau naudoti mokinio krepšelio lėšas pagal konkrečios mokyklos bendruomenės poreikius“.

Vyriausybė taip pat patikslino mokinio krepšelio dydžio ir mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimą. Numatytos dvi naujos mokinio krepšelio dalys – bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų išorės auditui organizuoti bei informacinėms ir komunikacinėms technologijoms diegti ir naudoti. Mokinio krepšelio dydis yra 3 310 Lt.

Šį projektą parengė Švietimo ir mokslo ministerija, vadovaudamasi Vyriausybės programos priemonių 1107 punktu, pagal kurį siekiama nustatyti skaidrų mokyklų finansavimą, numatyti vienodą mokinio krepšelio dydį valstybinėms, savivaldybių ir nevalstybinėms mokykloms.

Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 219 1233