BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Mokyklose bus dėstoma humanitarinė teisė

Data

2002 01 01

Įvertinimas
0

Šiandien, lapkričio 20 d., Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus generalinė direktorė Irena Bružienė pasirašė Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos susitarimą dėl bendradarbiavimo supažindinant moksleivius su tarptautine humanitarine teise. Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija susitaria bendradarbiauti į bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo procesą įdiegiant Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Komiteto 2001 m. parengtą humanitarinės teisės mokymo programą ,,Atraskime humanitarinę teisę”. Susitarimu siekiama stiprinti pagarbą Tarptautinei humanitarinei teisei ir jos principams Lietuvoje bei informaciją apie tai skleisti visuomenėje.

Šio susitarimo pagrindu planuojama išleisti mokymo priemonę bei parengti mokytojus, dėstysiančius humanitarinę teisę mokyklose.

Švietimo ir mokslo ministras bei Lietuvos Raudonojo kryžiaus generalinė direktorė pažymėjo, jog ši sutartis – tai žingsnis tolimesniam bendradarbiavimui. “Taip pat labai svarbu, kad ši sutartis pavirstų konkrečiais darbais”, - sakė A.Monkevičius.

2000 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Ženevos konvencijas dėl karo aukų apsaugos ir 1977 m. jų papildomus protokolus. Šie tarptautiniai dokumentai sudaro tarptautinės humanitarinės teisės pagrindą. Konvencijų nuostatos įpareigoja valstybes kuo plačiau supažindinti visuomenę su jų tekstais.


Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus
vyriausiasis specialistas Edvardas Špokas
tel. 274 31 85