BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Mokyklų tobulinimo programos tikslas pasiektas

Data

2005 01 01

Įvertinimas
0

  Paskutinėmis gruodžio savaitėmis pažymime ne tik artėjančių gražiausių švenčių metą, bet ir didžiausio Lietuvos švietimo investicinio projekto – Mokyklų tobulinimo programos (MTP) – pabaigą.   Mokyklų tobulinimo programa sėkmingai daugiau nei trejus metus siekė užsibrėžtų tikslų – pagerinti pagrindinių mokyklų (5–10 klasių) moksleivių mokymosi pasiekimus ir geriau panaudoti švietimui skiriamus išteklius.

MTP ženkliai prisidėjo prie Lietuvos švietimo sistemos modernizavimo bei švietimo institucijų stiprinimo. Įgyvendinus keturiuose programos komponentuose - „Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas“, „Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas“, „Energijos išlaidų mažinimas ir mokymosi sąlygų gerinimas“, „Mokyklų tinklo optimizavimas“ - išvardytus siekius, pagrindinės mokyklos atsinaujino, ir Mokyklų tobulinimo programos pabaigoje džiaugiamės sėkmingai įgyvendintais tikslais.

Mokyklų tobulinimo programa – didžiausias Lietuvos švietimo investicinis projektas nuo Nepriklausomybės atkūrimo. Šis sėkmingai įgyvendintas projektas skirtas Lietuvos tūkstantmečiui, o jo biudžetas siekia 180 mln. Litų, iš kurių per 100 mln. litų sudaro Pasaulio banko paskola.

Pasidžiaugti tikrai yra kuo: daugiau nei 400 pagrindinių mokyklų aprūpintos pačių pasirinktomis mokymo priemonėmis bei virtualia aplinkos programine įranga ir apmokytos jomis naudotis, daugiau nei 6000 mokytojų apmokyta taikyti aktyvius mokymo metodus, alternatyvius mokinių pažangos vertinimo būdus, 700 pagrindinių mokyklų apmokytos rengti mokyklos tobulinimo vidaus auditą, ir tai skatina juos kolegialiai planuoti, dirbti, drauge tobulinti savo mokyklas. Be to, net 62 pagrindinėse mokyklose (po vieną kiekvienoje savivaldybėje) buvo atlikti renovacijos darbai, kurie leidžia sumažinti energijos vartojimą 35 procentais. Sutaupytos lėšos panaudojamos švietimo kokybei ir prieinamumui gerinti. O kur dar 115 geltonųjų autobusiukų, riedančių visos Lietuvos keliais, mokyklų tinklo pertvarkos metodinės rekomendacijos, sukurtos padedant savivaldybių specialistams ir skirta savivaldybių darbuotojų kompetencijai tobulinti, pradėta kurti Švietimo valdymo informacinės sistemos ŠVIS (www.svis.smm.lt ) duomenų bazė, apmokyta švietimo politikos analitikų grupė, sukurtas mokyklų išorės vertinimo koncepcijos ir metodikos projektas, inicijuotas Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros įkūrimas...

MTP programos rezultatus įvertino projektą kuruojančio Pasaulio banko specialistai. Jie pripažįsta, kad  Lietuva kryptingai investuoja į priemones, turinčias didelį poveikį švietimo kokybei: aktyvius mokymo metodus, švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimą, naujas mokymo priemones.

Naujos mokymo priemonės ypač pagerino pamokų kokybę. Daugelis mokytojų tvirtina, kad su naujosiomis mokymo priemonėmis pamokos yra daug įdomesnės ir jų pagalba mokinių dėmesingumas dėstomam dalykui yra didesnis.

Naujų ugdymo metodų pagalba buvo pasiektas didesnis mokinių aktyvumas pamokų metu. Nauji ugdymo metodai pagrįsti mokymu per veiklą. Vaikai sužino, kaip naudotis šiuolaikiškais informacijos ištekliais, patys atlieka bandymus, suvokia aplinkos dėsnius ir taip lengviau įsisavina žinias. Taip pat skatinamas mokinių darbas grupėmis. Anot specialistų bei pačių mokytojų, toks darbas skatina mokinių atsakomybę ne tik už save, bet ir už kitus savo kolegas.

Mokyklų tobulinimo programos vienas iš tikslų – tobulinti mokytojų mokymą bei jų kvalifikacijos atnaujinimo programos vykdymą. Lietuvių švietimiečiams talkino užsienio konsultantai iš JAV Harvardo universiteto, iš Anglijos, Danijos, Suomijos, Kanados ir Slovėnijos universitetų ar konsultacinių institucijų.

Besibaigiančios didžiausio švietimo projekto tikslai – pasiekti, nors tikroji nauda atsiskleis tik per ilgą laiką, tačiau tai užtikrins kokybiškesnį švietimą kiekvienam moksleiviui.

Norint pratęsti Lietuvos tūkstantmečiui skirtos programos gyvavimą ir skatinti mokyklas toliau mokytis bendradarbiaujant tarpusavyje, buvo pradėtas kurti bei įgyvendinti „Bendradarbiaujančių mokyklų tinklų“ projektas, taip pat mokyklų vertinimo metodikai atnaujinti skirtas projektas „Kaip mums sekasi?“. Inicijuojamas projektas „Lyderystė švietimo vadybininkams“, nukreiptas stiprinti visų lygmenų pedagogų vadybinę kvalifikaciją,  Lietuvos Respublikos Vyriausybėje patvirtinta ir kitais metais bus pradėta įgyvendinti. Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2006 – 2008  metais programa.

Įgyvendinama Mokyklų tobulinimo programa – tai žingsnis į mokymo ir mokymosi bendradarbiaujant kultūros įtvirtinimą bei šiuolaikiškos švietimo vadybos sukūrimą mūsų šalyje. Tikimasi, kad naujai inicijuoti projektai sėkmingai pratęs Mokyklų tobulinimo programos veiklą bei visoje Lietuvoje suvienys besimokančiųjų mokyklų bendruomenes ieškant konkrečių problemų sprendimo būdų. 

Mokyklų tobulinimo programos interneto svetainė: www.mtp.smm.lt

Daugiau informacijos:

Rasa Šnipienė, Koordinavimo tarnybos direktorė, Mokyklų tobulinimo programa, LR Švietimo ir mokslo ministerija, tel. 85 2743174; mob. 8 686 26236 ; el. p. [email protected]">[email protected]

Apie Mokyklų tobulinimo programą
Mokyklų tobulinimo programa – didžiausias Lietuvos bendrojo lavinimo investicinis projektas nuo Nepriklausomybės atkūrimo. Jo biudžetas siekia 180 mln. litų, iš kurių per 100 mln. litų sudaro Pasaulio banko paskola, kuri bus pradėta grąžinti 2007, o baigta – 2019 m. Už pasiskolintus iš PB pinigus šalies mokykloms perkamos šiuolaikiškos mokymo priemones, programinė įranga, mokykliniai autobusai, renovuojamos mokyklos, finansuojamos užsienio specialistų konsultacijos. Už Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių lėšas finansuojamas įvairių metodikų bei mokymo programų rengimas, mokytojų ir mokyklų direktorių kvalifikacijos kėlimo seminarai, švietimo valdymo, politikos analizės, moksleivių pažangos vertinimo sistemų sukūrimas.

Mokyklų tobulinimo programos tikslas - pagerinti šalies 5-10 klasių mokinių pasiekimus modernizuojant bendrąjį lavinimą ir užtikrinant veiksmingą ir racionalų švietimui skirtų lėšų panaudojimą. Programos poveikį pajus visa bendrojo lavinimo sistema – keliama mokytojų kvalifikacija, diegiami nauji vadybos, mokymo ir mokymosi bendradarbiaujant tarp skirtingų mokyklų ir mokyklų bendruomenių grupių principai atsilieps švietimo stiprėjimui ir tobulėjimui.