BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Mokytojai galės dirbti ilgiau nei 36 valandas

Data

2005 01 01

Įvertinimas
0

Vyriausybė suteikė teisę švietimo ir mokslo ministrui nustatyti išimtinius atvejus, kai  atskirų kategorijų pedagogai galės dirbti ilgiau nei  36 valandas per  savaitę.

„Šis klausimas ypač aktualus kaimo vietovėse, nes trūkstant mokytojų ir prireikus mokytojus laikinai pavaduoti ligos, kvalifikacijos kėlimo metu ar panašiais atvejais, susidaro situacija, kai nėra mokytojų, galinčių tai padaryti, nes visi mokytojai jau turi maksimalų - 36 valandų krūvį, o kitų atitinkamos srities specialistų rajone nėra“, - paaiškino švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas.

Pasak ministro R. Motuzo, bent iš dalies šią problemą išspręstų mokytojui sudaryta galimybė, bet tik jam sutikus, išimtiniais atvejais leisti dirbti iki 40 val. per savaitę.

Taip pat išimtis turėtų būti nustatyta ir mokytojams, kurie šiuo metu turi maksimalų 36 val. per savaitę darbo krūvį, o nuo sausio 1 d. įvedus papildomai tarifikuojamą valandą, šis krūvis būtų viršytas.

Ši situacija susidarė, dėl to, kad pamokų skaičius mokytojams nustatomas mokslo metų pradžioje – iki rugsėjo 1 d., o naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo etapai susieti su biudžetinių metų pradžia – sausio 1 d.

Nuo sausio 1 d. visiems ikimokyklinių ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų mokytojams bus pridėtas atlygis už dar vieną darbo valandą, už kurią nebuvo atlyginama anksčiau. Naujų darbų neturi būti pridedama.

„Todėl, kad nenuskriaustume mokytojų, daliai jų bus leidžiama iki mokslo metų pabaigos dirbti didesniu nei 36 valandų krūviu“, – pažymėjo ministras Remigijus Motuzas.

Detalus šių problemų reglamentavimas bus išdėstytas švietimo ir mokslo ministro įsakyme, kuris artimiausiu metu pasieks savivaldybių švietimo padalinius ir mokyklas.

Nuo sausio 1 d. algos beveik 30 proc. turėtų didėti socialiniams pedagogams, psichologams, pedagoginių psichologinių tarnybų specialiesiems pedagogams.

Taip pat numatoma nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. padidinti visų pedagogų algų koeficientus.