BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Nuo 2021 m. įsigalioja naujas Pasaulinis antidopingo kodeksas

Data

2020 12 31

Įvertinimas
0
pexels-pixabay-159516.jpg

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja nauji Pasaulinio antidopingo kodekso pakeitimai, kuriuos yra patvirtinusi Pasaulinė antidopingo agentūra (World Anti-Doping Agency, WADA). Atkreipiame dėmesį į svarbiausius pokyčius.

WADA antidopingo kodeksas yra taikomas visiems sportininkamas, sportininkų personalui bei kitiems asmenims ir organizacijoms, pvz., nacionalinėms ir tarptautinėms sporto federacijoms. Nuo šiol į sportininko apibrėžimą antidopingo taisyklėse yra įtraukiami ir sportininkai mėgėjai, t. y . asmenys, kurie sporto arba kūno rengybos veiklą vykdo arba joje dalyvauja laisvalaikio tikslais. Šis sprendimas argumentuojamas tuo, jog draudžiamosios medžiagos yra iš esmės žalingos žmogaus organizmui bei paplitusios tarp sportininkų mėgėjų.

Nuo kitų metų kodekse atsiranda naujas terminas – medžiagos, kuriomis piktnaudžiaujama. Tai yra tokios medžiagos, kuriomis dažnai piktnaudžiaujama ne tik sporte, bet ir visuomenėje, pvz., kokainas. Šios medžiagos priskiriamos stimuliantų klasei ir tais atvejais, kai jų sportininkų organizme randama varžybų metu, nors jos vartotos ne varžybų metu ir ne sportiniams rezultatams gerinti, gresia diskvalifikacija iki trejų mėnesių. Pagal įsigaliosiančius kodekso pakeitimus, jei sportininkas dalyvaus ir baigs priklausomybės nuo narkotinių medžiagų gydymo, reabilitacijos programą, diskvalifikacijos laikas gali būti sumažintas.

Kodekse taip pat atsiranda naujas antidopingo taisyklių pažeidimas: pažeidimu bus laikomi sportininko ar kito asmens veiksmai, kuriais siekiama atgrasyti nuo pranešimo apie antidopingo taisyklių pažeidimus atsakingoms institucijoms arba už siekį atkeršyti. Šios taisyklės nepaisantiems grės diskvalifikacija nuo dvejų metų iki visam gyvenimui. Taip siekiama užtikrinti apsaugą pranešėjams apie pažeidimus.

Nuo 2021 m. pažeidimu laikomas ne tik bendrininkavimas pažeidžiant antidopingo taisykles, bet ir bandymas bendrininkauti, pvz., sportininko ar jo personalo bandymas gauti patarimų dėl gydymo, treniruočių metodikų iš kitų specialistų, kurie bausti už antidopingo taisyklių pažeidimus. Priklausomai nuo pažeidimo sunkumo, už tai gresia diskvalifikacija nuo dvejų metų iki visam gyvenimui.

Anksčiau sankcijas sportininkams, kurių organizme aptikta draudžiamų medžiagų, taikydavo sporto šakų federacijos, pasitaikydavo atvejų, kai bylos buvo vilkinamos, sprendimai ne visada priimti objektyviai. Dabar Kodeksą papildo naujas Rezultatų valdymo standartas, kuris suvienodina procedūras sąžiningam pažeidimų bylų nagrinėjimui, t. y. numatyti terminai, per kuriuos nusižengimas turi būti išnagrinėtas, sportininkui suteikiama teisė prašyti, kad bylą nagrinėtų nepriklausoma Antidopingo taisyklių pažeidimo komisija, byla gali būti nagrinėjama viešai ir kt.

Pakeitimuose taip pat įvardijama nauja sportininkų pareiga – antidopingo organizacijai jie privalės atskleisti savo pagalbinio personalo asmenų tapatybes.

Nuo šiol Kodekse bus susistemintos ir išdėstytos visos anksčiau Pasauliniame antidopingo kodekse ir tarptautiniuose standartuose nustatytos sportininkų teisės bei kiti gerosios praktikos principai, susiję su sportininkų teisių apsauga antidopingo srityje.

Pagal WADA patvirtintus kodekso pakeitimus kiekvienos valstybės antidopingo agentūra turi patvirtinti savo taisykles. Naujas Pasaulinis antidopingo kodeksas ir Lietuvos antidopingo agentūros nauja taisyklių redakcija čia: https://bit.ly/3aLLU1f

Antidopingo programomis siekiama saugoti sportininkų sveikatą, sudaryti jiems galimybes siekti meistriškumo nenaudojant draudžiamųjų medžiagų ir draudžiamųjų metodų, puoselėti sporto sąžiningumą per pagarbą taisyklėms, kitiems varžybų dalyviams, sąžiningą konkurenciją, vienodas varžybų sąlygas.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. p. [email protected]