BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Nuo rugsėjo – daugiau valandų lietuvių kalbai mokyti tautinių mažumų vaikus

Data

2021 03 09

Įvertinimas
0
044.jpg

Nuo rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, ugdomiems daželiuose ir mokyklose tautinės mažumos kalba, turės būti skiriamos ne mažiau kaip 5 valandos per savaitę ugdymui lietuvių kalba. Ikimokyklinio amžiaus vaikams iki tol tokia nuostata nebuvo taikoma, o priešmokyklinėms grupėms prisidės dar 1 valanda prie dabar skiriamų 4 valandų.

„Visiems vaikams turi būti sudarytos vienodos galimybės iki mokyklos lankymo pradžios taip išmokti lietuvių kalbą, kad mokykloje nebekiltų dėl to problemų, vaikai galėtų sklandžiau ir be streso pradėti mokytis“, - sako ministrė J. Šiugždinienė, pasirašiusi Priešmokyklinio ugdymo programos keitimą dėl didesnio valandų skaičiaus priešmokyklinukams.

Nuostata nuo šių metų rugsėjo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose skirti ne mažiau kaip 5 valandas per savaitę jau įteisinta Švietimo įstatyme. Įstatymo pataisą inicijavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra skyrusi 0,4 mln. eurų papildomoms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms - lietuvių kalbos valandoms finansuoti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Už šias lėšas bus sudarytos finansinės galimybės tautinių mažumų mokykloms, vykdančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, įsteigti papildomus mokytojų, padėsiančių vaikams mokytis lietuvių kalbos, etatus. Vaikus ugdyti lietuvių kalba galės lietuvių kalbos, pradinio ugdymo mokytojai ar priešmokyklinio ugdymo pedagogai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai.

Ministerija yra parengusi tris šios srities kvalifikacijos tobulinimo programas ir kviečia savivaldybių švietimo centrus ir pedagogų rengimo centrus organizuoti mokymus pedagogams, kurie norėtų pasitobulinti ankstyvojo lietuvių kalbos ugdymo metodus. Taip pat parengta metodinė medžiaga, kokie gali būti lietuvių kalbos mokymo(si) organizavimo modeliai mokantis dviejų kalbų, patarimai, kaip antros kalbos mokyti smagiai, įdomiai per įvairias kasdienes veiklas, kaip pedagogams bendradarbiauti su tėvais, ir kt.

Parengta informacinė medžiaga tėvams, joje pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie dvikalbystę, analizuojamos konkrečios probleminės situacijos, pateikiama patarimų, kaip tikslingai ugdyti dvikalbius vaikus, ir kt.

Medžiaga viešai prieinama ministerijos interneto svetainėje

https://smsm.lrv.lt/lt/pedagogams/tautiniumazumusvietimas.

 

Komunikacijos skyrius

El. p. [email protected]