BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Nuo sausio padidėjo mokinio krepšelis

Data

2005 01 01

Įvertinimas
0

Nuo sausio 1-osios dvidešimt penkiais litais išaugo mokinio krepšelis. Iš viso dabar jame yra 1728 Lt, o nuo rugsėjo 1 d., pridėjus dar 74 Lt, jame bus 1802 Lt. Vadovėliams bei mokymo priemonėms pirkti šiemet skiriama 20 proc. daugiau lėšų negu pernai. Iš viso vadovėliams ir mokymo priemonėms šiemet skirta apie 27,50 mln. Lt. Vienam mokiniui vadovėliams pirkti skiriamas 41,40 Lt (2004 m. - 31,50 Lt), mokymo priemonėms – 8,28 Lt (2004 m. – 6,90 Lt). Remiantis naująja metodika, vadovėliams skiriamą pinigų sumą galima diferencijuoti pagal klases. I-IV klasėms siūloma skirti 16,56 Lt, V-VIII – 44,22 Lt, IX-X – 49,68, o baigiamosioms – 55,14 Lt.

Aklųjų ir silpnaregių, kurčiųjų bei neprigirdinčiųjų mokyklų ar klasių mokinio krepšelis padidintas 20 proc., tam papildomai skirta beveik 73 tūkst. litų.
Penktadaliu padidėjo finansavimas integruotiems į bendrojo lavinimo mokyklas specialiųjų poreikių mokiniams, taip pat atsirado galimybių mokyklose įsteigti apie 800 mokytojo padėjėjo etatų. Tam tikslui papildomai skirta per 5 mln. Lt.
Iš mokinio krepšelio taip pat mokami atlyginimai savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų darbuotojams. Šioms tarnyboms skirta beveik 5 mln. Lt. Pernai Švietimo ir mokslo ministerija skyrė milijoną litų naujoms tarnyboms įsteigti. Šiuo metu tarnybos įsteigtos 49-ose savivaldybėse.

Nuo sausio 1 d. mokytojai, norintys patobulinti savo kvalifikaciją, tam galės skirti ne 3, o 5 dienas. Už penkių dienų kvalifikacijos tobulinimą jiems bus sumokama iš valstybės biudžeto. Tam papildomai skirta 6,70 mln. Lt.

Papilnėjus krepšeliui, priešmokyklinio ugdymo grupėms finansavimas didinamas 10 proc. Nuo sausio taip pat atsirado galimybių padidinti atlyginimus tiems priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kurie iki šiol gaudavo mažesnį atlyginimą. Pastariesiems pedagogams bus galima mokėti 5-20 proc. priedą prie atlyginimo.

Bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams ir pedagoginiams darbuotojams atlyginimai didės nuo 2005 m. rugsėjo 1 d., todėl mokinio krepšelis dar padidės 74 Lt ir bus 1802 Lt. Visų mokyklų (vaikų formaliojo ir neformaliojo švietimo bei profesinio mokymo) mokytojams mokyklų ir švietimo įstaigų vadovams bei pavaduotojams atlyginimas vidutiniškai padidės 60 – 70 Lt.

Iš valstybės biudžeto mokiniams ugdyti šiemet skirta apie 1,2 mlrd. litų. Bendra suma, palyginti su 2004 m., išaugo daugiau nei 51 mln. litų.

Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus
vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė
Tel. (8 5) 2743138