BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Nuo šiandien griežtėja karantinas: kas keičiasi švietimo įstaigose?

Data

2020 12 09

Įvertinimas
0
_TOM8755.jpg

Nuo gruodžio 9 d., Vyriausybės sprendimu, griežtėja karantino ribojimai visose srityse, taip pat ir ugdymo. 5-12 klasių mokiniai visose mokyklose, taip pat ir nevalstybinėse, mokosi tik nuotoliniu būdu. Nuo kito pirmadienio, gruodžio 14 d., visi pradinukai, neišskiriant ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, išeina ilgesnių žiemos atostogų. Neformalusis švietimas vyksta taip pat nuotoliniu arba sustabdomas.

Pagrindiniai reikalavimai nuo gruodžio 9 d.:

  • ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant OV sprendimu nustatytas sąlygas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas rekomenduojama lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu; ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pagrindinio ugdymo (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo (socialinių įgūdžių ugdymo) programas, užtikrinant OV sprendimu nustatytas sąlygas;
  • neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalus profesinis mokymas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus aviacijos, jūrininkų bei transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus, taip pat užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 asmenys ir užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;
  • profesinis mokymas, išskyrus pirminį profesinį mokymą vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa ir aukštojo mokslo studijos vykdomos nuotoliniu būdu, užtikrinant OV sprendimu nustatytas sąlygas;
  • švietimo pagalba teikiama, užtikrinant OV sprendimu nustatytas sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų; arba teikiama nuotoliniu būdu;
  • vaikams, vyresniems nei 6 metai, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigose ir (ar) jų teritorijose netaikomas reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
  • mokyklos, vykdančios švietimą pagal pradinio ugdymo programą, mokinių atostogas skelbia nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

 

Vyriausybės nutarimas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr.

 

Komunikacijos skyrius, el. paštas [email protected]