BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Parama profesiniam rengimui

Data

2002 01 01

Įvertinimas
0

Nuo šiandien įvairių lygių mokymo institucijos (valstybinės ir privačios), nevyriausybinės organizacijos, užsiimančios mokymo veikla arba dirbančios pažeidžiamųjų grupių poreikių tenkinimo srityse bei kitos organizacijos, institucijos, asociacijos, užsiimančios mokymo veikla gali teikti paraiškas PHARE 2001 Subsidijų programai "Profesinis rengimas siekiant ekonominės ir socialinės sanglaudos". Programą žurnalistams pristatė Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretorius Rimantas Kairelis, Žmonių išteklių plėtros programų paramos fondo l.e. direktorės pareigas Gražina Kišūnienė, Europos Komisijos Lietuvoje delegacijos vadovas J.E Michael Graham ir kt.

PHARE 2001 Subsidijų programa "Profesinis rengimas siekiant ekonominės ir socialinės sanglaudos" skirta skatinti pirminio profesinio rengimo ir mokymo, tęstinio profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas, kurios padidintų įsidarbinimo galimybes. “Mažinant nedarbo lygį, svarbu, kad specialistų rengimas būtų organizuojamas pagal darbo rinkos poreikius”, - sakė fondo l.e. direktorės pareigas Gražina Kišūnienė.

Pagal šią programą planuojama paskirstyti per 2 mln. eurų.

Spaudos konferencijoje taip pat buvo pristatytas Švietimo ir mokslo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų įkurtas Žmonių išteklių plėtros programų paramos fondas. Pagrindinis fondo tikslas – organizuoti PHARE 2001 Ekonominės ir socialinės sanglaudos programos projektų įgyvendinimą. Taip pat kontroliuoti paramos lėšų panaudojimą ir projektų įgyvendinimą, siekiant pasirengti administruoti Europos socialinio fondo finansuojamas programas.

Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretoriaus Dainiaus Numgaudžio, abi ministerijos atsakingos už žmonių išteklių plėtros strategiją bei politikos įgyvendinimą ir fondo įkūrimas buvo labai palankiai įvertintas ES ekspertų, kaip rimtas žingsnis rengiantis narystei Europos Sąjungoje.

Žmonių išteklių plėtros programų paramos fondas taip pat teikia pagalbą paraiškų teikėjams, įgyvendinant nacionalinę žmonių išteklių plėtros politiką regionuose.

Platesnė informacija: (8 5) 264 93 40, bei internete: www.phare.lt


Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus
vyriausiasis specialistas Edvardas Špokas
tel. 274 31 85