BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Paramos švietimo ir mokslo infrastruktūrai plėtoti poreikis 6 kartus viršija galimybes

Data

2005 01 01

Įvertinimas
0

Šių metų spalio mėn. gauta pusantro karto daugiau paraiškų švietimo ir mokslo infrastruktūros plėtros projektams vykdyti nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Šiems projektams prašoma per 837 mln. Lt Europos regioninės plėtros fondo paramos. Prašoma paramos suma yra dvigubai didesnė nei pernai ir beveik šešis kartus viršija šiems projektams remti numatytas lėšas – 141,4 mln. Lt.„Turimų paramos lėšų užteks tik kas šeštam projektui, tad paraiškų vertintojų ir projektų atrankos komiteto laukia sudėtingas uždavinys – atrinkti geriausius“,– teigia Švietimo ir mokslo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus vedėjas Aurimas Morkūnas.
Nors didžiąją dalį (57%) paraiškų šiais metais vėl pateikė Vilniaus ir Kauno apskričių institucijos, žymiai aktyvesni nei pernai buvo Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Telšių apskričių pareiškėjai. Jie pateikė dvigubai daugiau paraiškų. Pasak A. Morkūno, visi gauti projektai yra reikšmingi savo regionui ar konkrečiai švietimo, studijų ar mokslo sričiai.
Daugiausiai projektų pateikė profesinio rengimo įstaigos, aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų įstaigos, kurios dažniausiai paramos prašo bazinei įrangai atnaujinti, naujai mokymo bei tyrimų bazei sukurti bei infrastruktūrai plėtoti.
Bendrojo lavinimo mokyklų paraiškomis paramos prašoma mokyklų modernizavimui: patrauklios mokymosi aplinkos kūrimui, mokymo bazės ir ugdymo sąlygų gerinimui. Modernizuojant mokyklas, tikimasi sumažinti anksti mokyklas paliekančių moksleivių skaičių, padidinti visų moksleivių mokymosi motyvaciją. Keletą projektų pateikė savivaldybės, siekdamos spręsti panašias problemas visose rajono ar miesto mokyklose.
Įkalinimo įstaigoms reikia paramos rengiant praktinio mokymo bazes, kuriose nuteistieji galėtų mokytis tam tikros profesijos. Turėdami profesinių įgūdžių, nuteistieji po įkalinimo laikotarpio galėtų lengviau integruotis į visuomenę.
Kiti pareiškėjai prašo paramos, kuri leistų įsteigti naujus neformaliojo švietimo centrus, pagerinti pedagoginių psichologinių tarnybų darbą, pritaikyti mokymo bazę fizinę negalią turinčių asmenų mokymosi poreikiams ir kt.
Pateiktos paraiškos bus vertinamos ir atrenkamos tris mėnesius, o projektų įgyvendinimas prasidės ne anksčiau kaip 2006 m. kovo mėn. Išsami informacija apie gautas paraiškas pateikta Centrinės projektų valdymo agentūros tinklalapyje (www.cpva.lt, rubrikoje „Kvietimai“). Daugiau informacijos:
Rima Martinėnienė, ES paramos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 5) 274 30 99, el. p. [email protected].
Eglė Kučinskaitė, Centrinės projektų valdymo agentūros komunikacijos specialistė, tel. (85) 210 74 80, [email protected]