BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pasirašyta Lietuvos ir Rusijos sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo srityje

Data

2003 01 01

Įvertinimas
0

Šiandien pirmą kartą per Nepriklausomybės laikotarpį Lietuvoje lankosi Rusijos Federacijos švietimo ministras. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius ir Rusijos Federacijos švietimo ministras Vladimiras Filippovas pasirašė sutartį dėl šalių bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje. Susitarimu šalys įsipareigoja remti tautinių bendrijų atstovų, gyvenančių Lietuvos Respublikoje ir Rusijos Federacijoje, mokymąsi gimtąja kalba, remti vadovėlių ir mokymo priemonių gimtąja kalba kūrimą ir aprūpinimą jais.
Šalys skatins mokyklose rusų kalbos ir literatūros Lietuvos Respublikoje bei lietuvių kalbos ir literatūros Rusijos Federacijoje mokymą.
Sutartis sudarys galimybę nustatyti tvarką diplomų ir kitų išsilavinimo dokumentų ir mokslo laipsnių abipusiam pripažinimui. Atestatų, diplomų bei vertinimų sistemos nesuderinamumas trukdė šalims aktyviai dalyvauti tarpusavio moksleivių ir studentų mainų programose.
Ministerijos sutartimi įsipareigoja skatinti tiesiogiai bendradarbiauti studijų, mokslo institucijas tyrimų, mokslo bei studijų patirtimi ir specialistais.

Susitarimu šalys sudaro sąlygas keistis informacija apie veikiančias, bendradarbiauti kuriant besikeičiančias švietimo sistemas. Lietuvos patirtis kuriant efektyvų mokyklų tinklą, mokinių pavėžėjimo programas bei užtikrinant „mokinio krepšelio“ nuolatinį augimą yra pavyzdys šiuo metu vykdomoms panašioms permainoms Rusijos Federacijos švietimo sistemoje.


Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Malinovskis
tel. (8-5) 274 31 85