BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pasirašyta Lietuvos ir Vengrijos bendradarbiavimo programa švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų srityse

Data

2005 01 01

Įvertinimas
0

Švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas ir Vengrijos Respublikos švietimo ministras Bálint Magyar Vengrijoje pasirašė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Vengrijos Respublikos švietimo ministerijos 2006-2008 m. bendradarbiavimo programą švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų srityse.
Pasirašius šį dokumentą, atsirado galimybė finansuoti aukštųjų mokyklų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų, visų lygių studentų mainus, siųsti gimtosios kalbos dėstytojus, bendradarbiauti tautinių mažumų srityje, skatinti tautinių mažumų susivienijimų, būtent Vengrijos Respublikoje gyvenančių lietuvių bendruomenės ir István Báthory vengrų kultūros asociacijos Lietuvoje, veiklą.

Programa leis sudaryti geresnes bendradarbiavimo sąlygas bendrojo lavinimo, profesinio rengimo, kvalifikacijų pripažinimo srityje, keistis informacija apie šalių švietimo sistemas ir pokyčius.

Tikimasi, kad programa prisidės plėtojant tiesioginį mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus bei programas, dalyvaujant Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse programose, suaktyvins akademinius mainus.

Vizito metu ministras Remigijus Motuzas taip pat lankesi Vengrijos mokslo ir studijų institucijose, domėjosi šalyje sėkmingai įgyvendinama Viešojo ir privataus kapitalo partnerystės švietime programa, taip pat švietimo finansavimo, paskolų studijoms, studijų kokybės užtikrinimo klausimais.

Išsamesnė informacija: Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamentas, Tarptautinių programų skyrius, Aurelija Širkaitė, tel. (8 5) 2663451.