BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pateiktos rekomendacijos, kaip sporto klubams, sporto šakų federacijoms bei renginių organizatoriams skatinti bendradarbiavimą su sporto sirgaliais

Data

2020 12 10

Įvertinimas
0
pexels-pixabay-46798.jpg

„Pavyzdinis ryšių su didesnės rizikos sporto renginių sirgaliais, vietos bendruomenėmis ir kitais suinteresuotais subjektais palaikymo tvarkos aprašas“ parengtas įgyvendinant Europos Tarybos konvenciją dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius. Aprašas paruoštas remiantis gerąją Europos šalių praktika, jame išdėstyti ryšių palaikymo tarp sporto klubų, sporto šakų federacijų, renginių organizatorių ir sporto sirgalių pagrindai, o jo tikslas – gerinti abipusį dialogą.

Apraše klubams, federacijoms, renginių organizatoriams rekomenduojama paskirti už ryšius su sirgaliais bei bendruomenėmis atsakingą kontaktinį asmenį. Šis veiktų kaip tarpininkas ir užtikrintų dialogą tarp abiejų pusių: informuotų sirgalius apie klubų bei federacijų sprendimus, o joms pateiktų sirgalių požiūrį ir lūkesčius, inicijuotų abipusius susitikimus. Taip pat šis asmuo palaikytų ryšius su kitų sporto klubų atstovais sirgaliams, saugumo priežiūros pareigūnais, policijos atstovais, vietos bendruomenėmis, kitomis suinteresuotomis pusėmis.

Apraše nurodoma, jog klubai, federacijos ir renginių organizatoriai turėtų paskirti ir ryšių su negalią turinčiais žiūrovais palaikymo atstovus, kurie būtų atsakingi už šių žiūrovų saugumą, jiems tinkamų sąlygų sudarymą.

Taip pat klubai, federacijos bei renginių organizatoriai skatinami pasirašyti bendradarbiavimo susitarimus su organizuotomis sirgalių grupėmis ir susitarti dėl abipusių įsipareigojimų didesnės rizikos sporto renginiuose, pvz., įvardyti leistinas palaikymo priemones, patekimo į sporto arenas, tvarkos aktyviausių sirgalių tribūnoje sąlygas, konfliktinių situacijų sprendimo būdus, aptarti bilietų kainas, kovos su rasizmu ir smurtu klausimus, sirgalių veiksmus kuriant pozityvią atmosferą ir kt.

Sporto klubai, federacijos ir kiti didesnės rizikos sporto renginių organizatoriai apraše skatinami raginti sirgalių grupes asocijuotis ir pateikti savo lūkesčius, pagrindinius iššūkius bei kitus aktualius aspektus.

Visas ryšių palaikymo aprašas skelbiamas čia https://bit.ly/2JOUjpt

Vyriausybės nutarimu ŠMSM, Vidaus reikalų ministerija bei Policijos departamentas prie VRM yra įgalioti parengti tvarkas ir imtis priemonių, kad būtų laikomasi Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius.

 

Komunikacijos skyrius

El. paštas [email protected]

Tel. +370 5 219 1235