BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Patvirtinta paskolų teikimo studentams tvarka

Data

2002 01 01

Įvertinimas
0

Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkai. Ji nustato paskolų valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos studentams, taip pat Europos Sąjungos šalių bei kitų šalių studentams, kurie pirmą kartą studijuoja atitinkamoje studijų pakopoje, suteikimo, administravimo bei grąžinimo tvarką ir sąlygas. Iki šiol galiojusi paskolų teikimo studentams tvarka nenumatė galimybės gauti paskolą vakarinių bei neakivaizdinių studijų formų studentams bei studijoms užsienyje, taip pat nevalstybiniu aukštųjų mokyklų studentams. Be to, naujai patvirtintoje tvarkoje detaliau reglamentuojama paskolų administravimo bei skyrimo tvarka.

Naujojoje tvarkoje numatyta, jog studentai gali gauti paskolas studijų įmokoms mokėti; gyvenimo išlaidoms; studijoms užsienyje. Studentas turi teisę gauti kiekvieną iš šių paskolų.

Pirmenybė gauti paskolas teikiama studentams, kurių šeimoms pagal įstatymus priklauso socialinė pašalpa; kurių pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, neviršija Vyriausybės nustatyto remiamų pajamų dydžio; turintiems aukštesnį pažymių vidurkį; mokantiems už studijas visą studijų kainą.

Paskolos studijų įmokoms mokėti skiriamos kiekvieną semestrą. Paskolos dydis gyvenimo išlaidoms ar studijoms užsienyje vienam studentui per metus negali viršyti 36 MGL dydžio sumos kiekvienai paskolai.

Paskola su palūkanomis turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų baigimo arba nutraukimo. Palūkanų dydį, ne didesnį kaip 5 proc., kasmet nustato Vyriausybė.

Paskolos grąžinamos mokant lygiomis dalimis kas ketvirtį. Paskolos studijų įmokoms mokėti grąžinimo grafikas sudaromas vadovaujantis nuostata, kad paskola grąžinama per laiką, ne daugiau kaip tris kartus ilgesnį, negu truko studijos, kurių studijų įmokoms buvo suteiktos paskolos.

Paskolos gyvenimo išlaidoms bei studijoms užsienyje grąžinamos per 15 metų.

Paskolas studentams suteikia ir jas administruoja Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Tvarka įsigalios nuo 2003 m. sausio 1 d.


Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus
vyriausiasis specialistas Edvardas Špokas
tel. 74 31 85