BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Patvirtintame 2022 metų biudžete – augančios lėšos švietimui, mokslui ir sportui

Data

2021 12 15

Įvertinimas
0
_TOM8674.jpg

Kitąmet valstybės biudžeto asignavimai švietimui, mokslui ir sportui didėja beveik 300 mln. Eur, arba 15 proc., lyginant su 2021 m. Valstybės biudžeto asignavimai šioms sritims sieks 2,3 mlrd. Eur. Tai įtvirtinta priimtame valstybės biudžeto įstatyme.

Didžioji dalis papildomai skiriamų lėšų – 219 mln. Eur – numatyta mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokyklų vadovų, kitų pedagoginių darbuotojų, taip pat mokslininkų, aukštųjų mokyklų dėstytojų ir neakademinių darbuotojų atlyginimams didinti.

„Svarbu pabrėžti, kad planuojant ir skiriant papildomus finansus kitų metų biudžete įgyvendinami Nacionaliniame susitarime dėl švietimo politikos numatyti įsipareigojimai nuo 2022 m. kasmet tolygiai auginti valstybės finansavimą švietimui. Ypatingas dėmesys ir lėšos skiriamos mokytojų, dėstytojų, kitų švietimo ir mokslo darbuotojų darbo sąlygoms gerinti, atlyginimams didinti, taip pat atlyginti mokytojams už didesnius nei įprasta krūvius. To siekė ir mokytojams, dėstytojams, mokslininkams atstovaujančioms profesinės sąjungos, kurių nuomonė ir konstruktyvus indėlis, siekiant geresnių švietimo ir mokslo darbuotojų darbo sąlygų, yra labai svarbūs“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Mokytojų pareiginės algos augs 10 proc. Dar 2,5 proc. skiriama apmokėti mokytojams dėl padidinto darbo krūvio ar sudėtingumo – tai ypač aktualu pandemijos sąlygomis, kuomet dalis klasės mokinių negali prisijungti prie mokykloje ugdomų bendraklasių ir tęsia mokslus namuose. 5 proc. didinami mokyklų bibliotekininkų atlyginimai.

Lėšos mokslo ir studijų institucijų akademinių ir neakademinių darbuotojų darbo užmokesčiui augs 12,5 proc.

Didėja ir kitoms švietimo reikmėms skiriami pinigai. Socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokyklinio ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui papildomai skiriama 2,6 mln. Eur.

Beveik 1 mln. Eur suplanuota naujoms švietimo pagalbos specialistų pareigybėms steigti kitais mokslo metais.

Kaip ir šiais metais, 10,2 mln. Eur numatyta skaitmeninio ugdymo plėtrai: skaitmeniniam turiniui kurti, mokytojų skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti, švietimo įstaigose naudojamai įrangai įsigyti.

Papildomai 46,3 mln. Eur skirta studijų ir mokslo sričiai, iš jų 20 mln. Eur – papildomam MTEP finansavimui, 10,4 mln. Eur - valstybės finansuojamoms studijoms. Aukštųjų mokyklų studentų socialinėms stipendijoms numatytas 1 mln. Eur.

7 mln. Eur auga lėšos sporto sričiai, 1 mln. Eur – profesiniam mokymui stiprinti.

10,5 mln. Eur auga lėšos švietimo,mokslo ir sporto institucijų infrastruktūrai atnaujinti.

Numatoma, kad valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui sudarys per 3 mlrd. Eur.

 

Komunikacijos skyrius

EL. p. [email protected]