BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Patvirtintos profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinos sąlygos

Data

2021 05 24

Įvertinimas
0
pexels-thisisengineering-3862130.jpg

Pirminio profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijos nuo gegužės 24 d. gali vykti mišriu būdu periodiškai atliekant studentų ir kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai diagnozuoti arba savikontrolę galimai COVID-19 ligai nustatyti.

Profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos kontaktiniu būdu galiu būti vykdomos laikantis valstybės operacijų vadovo nustatytų sąlygų, kuriose numatyta, kad visi asmenys mokymo vykdymo vietose turi dėvėti kaukes ar kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Būtina užtikrinti, kad asmenys, dalyvaujantys mokymo veiklose, neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina mokymo veiklų vykdymas, ar kitais pašaliniais asmenimis.

Profesinis mokymas ar aukštojo mokslo studijos vykdomos patalpose, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 mokinių ar studentų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba kai dalyvauja 11–30 mokinių ar studentų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui.

Esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.).

Mokymo veiklose dalyvaujantiems asmenims, darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo, apie draudimą kontaktinėse veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Darbuotojų ir mokymo veiklose dalyvaujančių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima – sudaromos sąlygos matuotis kūno temperatūrą.

Asmuo, kuriam pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, turi nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją.

Jeigu mokymo teikėjas iš darbuotojo ar mokymo veiklose dalyvaujančio asmens gavo informaciją apie šiam asmeniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją.

Į mokymo vykdymo vietą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.

Patalpos, kuriose vykdomos mokymo veiklos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant jose dalyvaujantiems asmenims ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

Mokymo veiklose dalyvaujantys asmenys, vykstant kontaktiniam darbui, kas 3-4 dienas turi atlikti savikontrolei skirtus greituosius antigenų testus. Testų ėmimą ir rezultatų vertinimą organizuoja mokymo įstaigos vadovo paskirtas atsakingas darbuotojas.

Su valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais galima susipažinti čia.

Komunikacijos skyrius
El. paštas [email protected]