BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pirmą kartą Lietuvoje patvirtinti valstybės švietimo stebėsenos rodikliai

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas įsakymu patvirtino valstybės švietimo stebėsenos rodiklius. Tokie rodikliai Lietuvos švietimo istorijoje patvirtinti pirmą kartą. Rodikliai svarbūs tuo, kad jais vadovaujantis turės būti rengiamos švietimo ataskaitos, analizės, kiti dokumentai, renkami statistiniai duomenys apie švietimą. Remdamiesi jais sužinosime, kiek ir kaip gerėja (ar blogėja) mūsų švietimas. Rodikliais naudosis visi švietimo valdymo subjektai. Remiantis švietimo stebėsenos rodikliais, bus lengviau ir paprasčiau analizuoti švietimo sistemos situaciją, įžvelgti, kur yra problemos ir kokiais kriterijais vadovaujantis jas reikia taisyti. Be to, rodikliai svarbūs ir lyginant mūsų šalies švietimą su kitų šalių švietimo sistemomis, nes tokius rodiklius yra pasitvirtinusios daugelis Europos ir pasaulio šalių.

Lietuvoje patvirtinti rodikliai suskirstyti grupėmis pagal tai, kokią švietimo sistemos dalį jie apibūdina. Pvz., švietimo konteksto rodikliai parodo demografinę, sociokultūrinę šalies situaciją, ne švietimo institucijų indėlį sudarant sąlygas mokymuisi (tarkime, pagal privalomojo ugdymo programas nesimokančių 7-16 metų vaikų dalis procentais; seniūnijų, turinčių nuotolinio mokymosi paslaugų centrą, dalis procentais ir kt.). Personalą apibūdinantys rodikliai – įvairias personalo charakteristikas (tarkime, kiek yra atestuotų mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų; kiek jų tobulinosi kvalifikaciją per metus ir t.t.). Švietimo aprūpinimo ir organizavimo rodikliai – švietimui skiriamas lėšas (valstybės biudžeto išlaidas švietimui kaip BVP dalį; BVP dalį moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai; fizinių ir juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybių, išlaidas švietimo įstaigoms; nemokamai maitinamų mokinių dalį procentais ir pan.).

Rodikliai parengti pagal Valstybinės švietimo strategijos, Valstybės ilgalaikės raidos strategijos ir Lisabonos strategijos įgyvendinimo programas.

Lietuvoje patvirtinti 96 rodikliai. Ateityje planuojama jų skaičių sumažinti bent iki 50-ies. Šiuos rodiklius Švietimo ir mokslo ministerija peržiūrės ir atnaujins kasmet iki kovo 1-osios dienos. Kitose šalyse rodiklių sąrašas atnaujinamas kas dveji – ketveri metai.

Išsamesnės informacijos apie rodiklius galima teirautis: Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginio planavimo ir analizės skyrius, Rita Dukynaitė, tel. (8 5) 2743123.Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė Tel. (8 5) 2743136