BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pirmas naujos sudėties Bendrojo ugdymo tarybos posėdis

Data

2010 01 01

Įvertinimas
0

Naujos Bendrojo ugdymo tarybos pirmininke išrinkta Ugdymo plėtotės centro (UPC) projektų mokslinė vadovė dr. Elena Motiejūnienė.
Įvykusiame pirmame tarybos posėdyje UPC direktorius Giedrius Vaidelis ir pavaduotojas Pranas Gudynas pristatė patobulintus 11-12 klasių ugdymo programų projektus. Tarybos nariai diskutavo apie kompetencijas, praktinius įgūdžius, kuriuos turi ugdyti pakoreguotos programos, taip pat aptarė kūrybiškumo, kritinio mąstymo, tautinį identiteto, pilietiškumo mokykloje stiprinimą.
Taryba iš esmės neprieštaravo, kad programų projektai būtų pradėti įgyvendinti nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

Pakoreguotus vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus dar svarstys Lietuvos švietimo taryba, jie bus teikiami tvirtinti ministrui.

Mokykloje šiuo metu dirbama pagal 2002 m. vidurinio ugdymo programas, todėl daugelį turinio dalykų natūraliai reikia atnaujinti dėl sparčiai visuomenėje vykstančių nuolatinės kaitos ir tobulėjimo procesų.
Kad naujovės būtų prasmingos ir garantuotų ugdymo pažangą, pirmą kartą buvo surengti vieši svarstymai. Dėl pakoreguotų programų projektų regionuose buvo rengiami apskritieji stalai, vyko diskusijos mokyklose, buvo tariamasi su mokytojais, mokslininkais, tėvais ir mokiniais.
Vykusiame asociacijų forume projektams pritarė 22 mokinių, tėvų ir mokytojų asociacijos.

Bendrojo ugdymo tarybą sudaro 15 narių - švietimo praktikų, švietimo politikos ekspertų ir mokslininkų.
Taryba svarsto valstybinės bendrojo ugdymo strategijos bei politikos klausimus, taip pat bendruosius ugdymo turinio, mokymo metodikos bei organizavimo klausimus ir teikia rekomendacijas ministerijai. Tarybos nariai taip pat vertina bendrojo ugdymo turinį ir procesą reglamentuojančių dokumentų projektus, ekspertuoja ugdymo organizavimo ir turinio, dalykų integracijos bei kitus klausimus.

Elona Bagdanavičienė
Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 2191213