BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Plečiamas Lietuvos ir ES mokslininkų bendradarbiavimas

Data

2002 01 01

Įvertinimas
0

Šiandien, spalio 29 d., švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius dalyvavo Briuselyje vykusiame valstybių kandidačių į Europos Sąjungą mokslo ministrų pasitarime, kuriame buvo aptarta Europos Bendrijos šeštoji bendra mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei demonstravimo veiklos programa (2002-2006), padedanti kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir diegti inovacijas. Visų valstybių kandidačių ministrai ir Europos Komisijos narys Philippe Busquin pasirašė susitarimo memorandumus, pagal kuriuos šalys kandidatės tapo pilnateisėmis 6-osios bendros programos narėmis. Pasirašant susitarimo memorandumus dalyvavo ir Europos Komisijos pirmininkas Romano Prodi.

6-oji bendra programa sudarys sąlygas Lietuvos mokslininkams bendradarbiauti su mokslininkais iš Europos Sąjungos, kelti savo kvalifikaciją, priartėti prie Europos mokslo problematikos ir tyrimų krypčių.

Lietuvos mokslininkų dalyvavimą rems Europos Sąjunga. Taip pat Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys dalyvaus EB bendrosios programos veikloje tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Europos Bendrijų valstybių narių asmenys.

Susitarimo memorandume numatyta, jog Europos Bendrijų valstybės ir valstybės kandidatės sieks palengvinti mokslinių darbuotojų laisvą judėjimą ir gyvenimą tam tikroje vietoje.

Susitarimo memorandume taip pat siekiama skatinti informacijos, mokslinių tyrimų rezultatų platinimą ir naudojimą bei tarptautinių standartų patvirtinimą ir įgyvendinimą.


Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus
vyriausiasis specialistas Edvardas Špokas
tel. 74 31 85