BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Priėmimo sąlygos į aukštąsias mokyklas nesikeičia

Data

2003 01 01

Įvertinimas
0

Švietimo ir mokslo ministro Algirdo Monkevičiaus sudaryta darbo grupė iš esmės baigė derinti studentų priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygas. Pagrindinės priėmimo sąlygų nuostatos (konkursinio balo sandara, konkursiniai mokomieji dalykai, stojamieji egzaminai specialiesiems gebėjimams patikrinti, priėmimo etapai) palyginti su 2002 m. nepakito. Kaip ir anksčiau, dalykiniai stojamieji egzaminai nevykdomi, išskyrus fizinio ar meninio pasirengimo egzaminus į atitinkamas studijų programas. Konkursinis balas formuojamas taikant svertinius koeficientus, kurie dauginami iš brandos egzaminų ar metinių pažymių.

Nauja yra tai, kad šiemet visos valstybinės ir viena nevalstybinė universitetinė aukštoji mokykla dalyvaus bendrajame studentų priėmime. Tai reiškia, kad stojantieji galės savo prašyme nurodyti visų Lietuvos universitetų studijų programas ir prašymą paduoti viename iš 16 universitetų. Įmokos dydis už priėmimo dokumentų tvarkymą palyginti su 2002 m. nepasikeitė.

Pernai bendrame studentų priėmime dalyvavo 13 universitetų.
Kolegijos studentų priėmimą vykdys atskirai.

Priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygas rengusioje darbo grupėje be ministerijos atstovų dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos, Lietuvos studentų sąjungos, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos atstovai.

Šiemet ypatingas dėmesys buvo skiriamas studentų priėmimo į aukštesnes studijų pakopas (magistrantūrą, specialiąsias profesines, rezidentūros, doktorantūros) sąlygoms. Iki šiol jos buvo palyginti menkai reglamentuotos.

Su priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygomis jau sausio mėnesio bus galima susipažinti Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento interneto tinklapyje http://www.mokslas.lt.

Lietuvoje veikia 15 valstybinių ir 4 nevalstybinės universitetinės aukštosios mokyklos, taip pat 15 valstybinių ir 9 nevalstybinės neuniversitetinės aukštosios mokyklos (kolegijos).

Studentų prėmimo sąlygas su Švietimo ir mokslo ministerija privalo derinti tik valstybinės aukštosios mokyklos.Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vadovė Nomeda Barauskienė
tel. 274 31 85