BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pristatyta nauja paskolų teikimo studentams tvarka

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyta nauja paskolų teikimo studentams tvarka. Ši tvarka įsigalios nuo 2007 metų sausio 1 dienos. Pagal naująją tvarką, paskolas studijų įmokai sumokėti ne konkurso būdu galės gauti visi norintys studentai, taip pat ir pirmakursiai. Supaprastės dokumentų padavimo procedūra, sutrumpės paskolos gavimo terminai. „Paskolų tvarkos pakeitimai padidins aukštojo mokslo prieinamumą, paskolų gavimo procedūros bus paprastesnės ir greitesnės. Labai tikimės, kad nuo Naujųjų metų pradėsianti veikti patobulinta sistema pasieks šių tikslus“, - sakė ministerijos sekretorė Danguolė Bublienė.

Pagal naują paskolų gavimo tvarką, lėšos paskoloms (studijų įmokai sumokėti ir pragyvenimo išlaidoms) sujungiamos į vieną ir aukštosioms mokykloms (atsižvelgiant į studentų skaičių ir lėšų paskoloms poreikį) bus skiriamos bendra suma. Iš tos sumos ne konkurso būdu bus teikiamos paskolos visiems studentams, taip pat ir pirmakursiams, kurie tik norės gauti paskolą studijų įmokai sumokėti. Iš likusios sumos bus teikiamos paskolos pragyvenimo išlaidoms sumokėti. Studentai, norintys gauti pastarąją paskolą, bus atrenkami jau pagal socialinį kriterijų. Pirmenybė bus teikiama studentams iš socialiai remtinų šeimų, našlaičiams, neįgaliesiems, tiems, kuriems nustatytas nedarbingumas arba darbingumas iš dalies.

Supaprastinta dokumentų pateikimo tvarka. Studentai, kurie norės gauti paskolą studijų įmokai sumokėti, Valstybiniam mokslo ir studijų fondui, administruojančiam paskolų teikimą, turės pateikti prašymą, asmens dokumento kopiją, užpildytą nustatytos formos anketą ir aukštosios mokyklos pažymą apie studijas. Studentai, kurie pretenduos į paskolą pragyvenimo išlaidoms sumokėti, prie šių dokumentų dar turės pateikti kitus, suteikiančius pirmenybę gauti paskolą.
Tvarkoje nustatyti konkretūs terminai, per kiek laiko gaunama paskola. Studentai galės susiskaičiuoti, per kiek laiko jie gaus paskolą. Pavasario semestrui studentų sąrašus aukštoji mokykla fondui turės pateikti iki kovo 1 dienos, rudens semestrui – per 20 dienų nuo mokslo metų pradžios.

Lietuvos mokslo ir studijų fondas paskolas studentams teikia nuo 1998 m. Teikiamos šios paskolos: studijų įmokoms sumokėti, pragyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautinius susitarimus bei sutartis. Paskolas studentai turi pradėti grąžinti praėjus dvejiem metams nuo studijų baigimo, tačiau daugelis pradeda jas grąžinti anksčiau. Šiuo metu jau grąžinta 12 mln. litų. 2006 metais paskolomis naudojasi 46 aukštųjų mokyklų studentai. Studentų paskoloms šiemet skirta 20 mln. litų, fondas dar 8 mln. pridėjo iš sugrąžintų paskolų.

Išsamesnės informacijos teirautis: Jūratė Devižienė, Švietimo ir mokslo ministerija, tel. (8 5) 26 63 458.

Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė
Tel. (8 5) 2743136