BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Profilinio ugdymosi galimybes gerai vertina visa mokyklos bendruomenė

Data

2005 01 01

Įvertinimas
0

Mokykloje sukuriamas galimybes mokiniui pasirinkti profilį ir dalykus itin gerai vertina ir mokiniai (82,3 proc.), ir jų tėvai (90 proc.), ir mokytojai bei mokyklų vadovai (91 proc.).
Tai parodė Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatytas mokslinis tyrimas apie profilinio ugdymosi Lietuvos bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose situaciją. Tyrimą Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliko UAB „Factus Dominus“.

Tyrimo metu iš viso apklausti 2267 respondentai – 9-12 klasių mokiniai, mokinių tėvai, I-III kurso studentai, mokytojai ir mokyklų vadovai.

Apklausa parodė, kad prieš pasirinkdami profilį, pakraipą apie profiliavimą mokiniai dažniausiai kalba su mokyklų vadovais, dalykų mokytojais, organizuojami bendri tėvų ir vaikų susirinkimai, susitikimai su darbo biržos atstovais, įvairių sričių specialistais. Svarbią vietą informavimo požiūriu užima internetas, kaip informacijos apie aukštąsias mokyklas, profesijas šaltinis.

Tyrimas parodė, kad sąlygos rinktis dalykus ar jų modulius sudaromos jau 9-10 klasėse. Geriausios sąlygos rinktis yra sukuriamos gimnazijose ir jaunimo mokyklose. Dažniausiai mokiniai pasinaudoja galimybe pasirinkti pagrindinių mokymosi dalykų modulius- anglų kalbą – 20,7 proc., matematiką – 22,5 proc., gimtąją kalbą – 20,8.

Tyrimas parodė, kad 21 proc. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų suteikia galimybę pasirinkti technologijų dalykus. Daugiausiai tokių mokyklų yra Tauragės, Panevėžio, Šiaulių apskrityse.

Apklausa parodė, kad pagrindiniai profilio pasirinkimo motyvai yra: profilio atitikimas ateities planams, jo atitikimas mokinio gebėjimams, pomėgiams, polinkiams, galimybių įstoti į universitetą užtikrinimas. Absoliuti dauguma mokinių ir tėvų profilio pasirinkimą sieja tiesiogiai su ateities karjera, ypač daug perspektyvų įžvelgia realinį profilį pasirinkę mokiniai. Dažniausiai mokiniai renkasi išplėstiniu (A) kursu mokytis šiuos dalykus: matematiką, gimtąją kalbą, anglų kalbą, istoriją, nes ketina laikyti to dalyko egzaminus.

Tyrimas parodė, kad pagrindinės priežastys, dėl ko 11-12 klasėse išauga mokymosi motyvacija yra šios: mokiniai mokosi patinkančių dalykų, kuriuos sieja su ateities karjera, tarp besimokančiųjų pasirinktus dalykus mažai nemotyvuotų mokinių.

Tyrimas išryškino mokymosi krūvio sąsają su pasirinktu profiliu. Didžiausias bendrojo lavinimo dalykų krūvis tenka pasirinkusiems realinį ir humanitarinį profilį, mažiausias - technologinį profilį.

Apklausa parodė, kad dauguma mokinių dėl tolesnio mokymosi kelio dažniausiai apsisprendžia būdami 16 metų, t.y. 9-10 klasėje. Absoliuti dauguma 11 ir 12 klasių mokinių mano, kad jų profilio pasirinkimas buvo sėkmingas, nes profilis atitinka jų gebėjimams, interesams bei ateities lūkesčiams.

Studentų teigimu, geriausiai universitete panaudojamos mokykloje įgytos anglų kalbos, matematikos, gimtosios kalbos ir informacinių technologijų žinios. Dauguma studentų nurodo, jog lūkesčiai susieti profilį su studijuojamuoju dalyku pasitvirtino. Jiems pavyko susieti savo studijų kryptį su pasirinktu profiliu ir išplėstiniu (A) kursu pasirinktais mokomaisiais dalykais.

Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus vyriausioji specialistė
Elona Bagdanavičienė
tel. (8 5) 2743136