BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Šiandien Lietuvoje prasideda Suaugusiųjų švietimo savaitė

Data

2005 01 01

Įvertinimas
0

Lapkričio 21–27 dienomis visoje Lietuvoje vyks Suaugusiųjų švietimo savaitė, skirta Pilietiškumo metams paminėti. Savaitės metu savivaldybėse bus rengiami įvairūs suaugusiųjų švietimo renginiai, organizuojamos pilietiškumo akcijos, viešos diskusijos, seminarai bei mokymai įvairioms visuomenės grupėms. Tokia Suaugusiųjų švietimo savaitė Lietuvoje rengiama šeštą kartą. Savaitę, atsiliepdama į tai, kad Europos Taryba 2005 metus paskelbė Pilietiškumo metais, organizavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija. Suaugusiųjų švietimo savaitę simboliškai atidarys lapkričio 22 dieną 10 val. Vilniuje, Švietimo ir mokslo ministerijoje, vyksianti konferencija „Mokymasis visą gyvenimą: partnerystė ir galimybės“. Per konferenciją bus aptariami įvairūs suaugusiųjų švietimo aspektai: suaugusiųjų švietimo savaitės idėja ir programa, suaugusiųjų mokymas, susijęs su darbo rinka, neformalaus suaugusiųjų švietimo būklė, patirtis regionuose, vyks diskusija „Besimokanti visuomenė: vizijos ir realybė“.

Suaugusiųjų švietimo savaitės renginių metu ketinama paakinti asmenis, dažniau galinčius atsidurti visuomenės užribyje (neįgaliuosius, tautinių mažumų atstovus, pagyvenusius žmones, moteris), kad jie aktyviau įsitrauktų į visuomeninį gyvenimą, drąsiau atstovautų savo interesus. Dėl to kaimų ir miestų bendruomenės, savivaldybės, organizacijos numačiusios daugybę renginių, skirtų šiems asmenims bei visai vietos bendruomenei. Pvz., Varėnos rajono švietimo centre rengiama diskusija „Kas geresni įstatymų leidėjai: Seimas ar žmonės?“, Kaune, Socialinių inovacijų fonde, bus pristatytas projektas „Deloa: mobilūs seminarai kaimo moterims – seksualinis švietimas bei informacija lyčių lygybės ir lygių galimybių klausimais“, Kauno rajono Ežerėlio seniūnijoje – apskrito stalo diskusija „Vienišos moters psichologinis mikroklimatas bendruomenėje“, Mažeikių centro bibliotekoje – diskusija „Žiniasklaida – pilietiškumo žadintoja ar slopintoja?“, Utenos kolegijoje – internetinė apklausa „Pilietis tik tada, kai...“, Utenos radijo stotyje „ir“ diskusija „Pilietiškumas praktiškai Utenoje“, Visagine, Valstybinės kalbos centre, apskrito stalo diskusija „Kodėl visaginiečiui turėtų rūpėti Lietuvos valstybė?“ ir t.t.

Lietuvos miestuose ir rajonuose, kultūros, kaimo bendruomenių centruose, bibliotekose, mokyklose ir kitur iš viso planuojama surengti per 200 renginių. Šie renginiai apims įvairaus amžiaus ir socialinės padėties asmenis: nuo mokyklinio amžiaus vaikų iki pagyvenusių žmonių, juose dalyvaus ir bedarbiai, ir pedagogai, andragogai, ir Seimo nariai, žymūs visuomenės veikėjai, menininkai, žurnalistai. Numatoma, kad renginiuose dalyvaus apie tūkstantį žmonių.

Aktyviausiai 2005 metų suaugusiųjų švietimo savaitėje dalyvaus Kauno rajono, Utenos apskrities (Utenos, Zarasų, Visagino), Alytaus, Telšių, Mažeikių, Vilniaus suaugusiųjų švietimo įstaigos, organizacijos, bendruomenės, suaugusiųjų mokymo centrai bei mokyklos.

Baigiamasis Suaugusiųjų švietimo savaitės renginys rengiamas lapkričio 25 dieną Vilniuje. Per šį renginį bus pristatyti ir apdovanoti geriausi pilietiškumo ugdymo projektai, kurie buvo pateikti Suaugusiųjų švietimo savaitės proga organizuotam pilietinių projektų konkursui.

Išsamesnė informacija ir Suaugusiųjų švietimo savaitės programa – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos tinklalapyje: www.lssa.smm.lt

Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė Tel. (8 5) 2743136