BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Skelbiamas konkursas užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto projektams finansuoti

Data

2021 11 30

Įvertinimas
0
pexels-photo-5428264.jpg

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto projektams finansuoti 2022 m. Konkurso tikslas – užsienio lietuvius skatinti mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos, kultūros, pažinti Lietuvos dabartį, sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba, stiprinti ir puoselėti lietuvybę, telkti lietuvių bendruomenes užsienyje įsitraukti į sveikatą stiprinančią ir jų fizinį aktyvumą didinančią veiklą.

Teikiamos atskiros paraiškos užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui ir užsienio lietuvių sportui finansuoti.

Lituanistinės mokyklos ir kitos užsienyje registruotos švietimo įstaigos ar jas vienijančios organizacijos kviečiamos teikti projektus, kuriais siekiama skatinti lituanistinių mokyklų ir kitų švietimo įstaigų bendradarbiavimą, didinti mokinių motyvaciją mokytis lituanistinėje mokykloje, tobulinti mokytojų ir kitų projekto dalyvių kvalifikaciją. Taip pat skiriama lėšų metodinei ir mokomajai medžiagai, mokymo ir kitoms priemonėms įsigyti, pirmenybę teikiant veiklą pradedančioms lituanistinėms mokykloms.

Užsienio lietuvių organizacijos kviečiamos teikti projektus, kuriais siekiama bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos sporto organizacijomis, įsigyti sporto veikloms reikalingų priemonių, tobulinti trenerių ir kitų specialistų kvalifikaciją.

Finansuojant atsiųstus projektus prioritetas teikiamas metodinės ir mokomosios medžiagos, sportavimo ir kitų priemonių įsigijimui, taip pat papildomus finansavimo šaltinius turintiems projektams.

Vertinant projektus atsižvelgiama į tai, ar projekto paraiška atitinka nustatytus reikalavimus; ar projekto tikslas yra realus, o uždaviniai aiškūs; ar sprendžiamos aktualiausios užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto problemos. Be to, vertinama projekto teikėjų kvalifikacija ir patirtis,  racionalus laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimas, projekto biudžeto pagrįstumas, išliekamoji vertė ir galimas tęstinumas.

Projektų laukiama iki 2022 m. sausio 2 d.

Konkurso tvarkos aprašo ir paraiškos formos ieškokite čia.

 

ŠMSM Komunikacijos skyrius

El. paštas [email protected]