BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Skelbiami Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo ir Bendrosios priešmokyklinio ugdymo(si) programos projektai

Data

2013 11 25

Įvertinimas
0
ELTOS nuotrauka.jpg

Kviečiama svarstyti pirmą kartą Lietuvoje parengtą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo  ir Bendrosios priešmokyklinio ugdymo(si) programos projektus. Dokumentų projektus parengė Švietimo aprūpinimo centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“.

Pagrindinis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo tikslas – gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę. Tikimasi, kad aprašas padės pedagogams geriau pažinti vaikų poreikius, tikslingiau modeliuoti ugdymosi procesą, stebėti ir skatinti individualią vaiko pažangą. Siekiama, kad aprašas padėtų pedagogams kartu su vaikais ir jų tėvais reflektuoti vaikų pažangą, numatyti tolesnes ugdymo(si) gaires ir, jeigu reikia, – specialistų pagalbos poreikį ir būdus.

Atnaujinant Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą pirmiausia siekta laiduoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermę. Tikimasi, kad atnaujinta programa padės pedagogams, tėvams, ugdymo įstaigoms, vykdančioms priešmokyklinio ugdymo programas, lanksčiau taikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių ir išgalių vaikams.

Projektų rengėjai kviečia iki 2014 m. sausio 20 d. pastabas ir siūlymus siųsti Švietimo aprūpinimo centro projekto ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ turinio vadovei Editai Maščinskaitei el. paštu [email protected] .

Svarstomus dokumentus rasite čia http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/naujienos/ipup-projekto-naujienos/skelbiami-ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-apraso-ir-bendrosios-priesmokyklinio-ugdymosi-programos-projektai/16055 .

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 12 53

El. paštas [email protected]