BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Skelbiami planų pavyzdžiai mokytojams, dirbsiantiems pagal atnaujintas Bendrąsias programas

Data

2009 01 01

Įvertinimas
18

Švietimo plėtotės centro interneto svetainėje www.pedagogika.lt paskelbti įvairių dalykų ilgalaikių planų pavyzdžiai. Tikimasi, kad jie padės geriau pasirengti mokytojams, nuo šio rugsėjo 1, 3, 5, 7 ir 9 klasėse vesiantiems pamokas pagal atnaujintas Bendrąsias programas. Ilgalaikių planų pavyzdžius parengė Švietimo plėtotės centro metodininkai kartu su mokytojais praktikais. Šiais pavyzdžiais pasinaudoję mokytojai galės susikurti ar koreguoti savo planus. Planų pavyzdžių rengėjai primena, kad tai nėra pavyzdiniai planai, tai – tik planų pavyzdžiai. Kaip bus planuojamas mokytojų darbas, kokius planus ir kokia forma turi rengti mokytojai, – susitariama mokykloje.
Svarbiausia planų paskirtis – užtikrinti ugdymo sklandumą ir kokybę, todėl reikėtų siekti, kad planavimo procedūros ir dokumentai būtų kiek galima paprastesni ir naudingesni mokytojui.

Atnaujintos Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos buvo patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu. Į mokyklas programos įvedamos palaipsniui. 2008–2009 mokslo metais jos išbandytos daugiau nei 200 mokyklų. Naujosiose bendrosiose programose didesnis dėmesys skiriamas ne akademinėms žinioms, o mokinio gebėjimams ugdyti. Mokinių pasirinkimui teikiamos naujos pasirenkamosios programos, kurių ligi šiol Bendrosiose programose nebuvo.

Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 2191233