BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Skelbiami trys konkursai, per kuriuos bus išrinktos bei paremtos vaikų užimtumą skatinančios programos

Data

2005 01 01

Įvertinimas
0

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia tris konkursus: Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų savivaldybėse konkursą, Kryptingo vaikų užimtumo projektų rėmimo 2006 m. konkursą ir Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo 2006 m. konkursą. Šie konkursai organizuojami įgyvendinant Vaikų ir jaunimo socializacijos programą, kurią pernai patvirtino Vyriausybė. Ministerija vaikų užimtumo programoms finansuoti skyrė 7 mln. 686 litus. Prie programų įgyvendinimo prisidėti savo lėšomis skatinamos ir savivaldybės. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų savivaldybėse konkursas vyks iki 2006 metų sausio 23 dienos. Paraiškos konkursui teikiamos savivaldybėms pagal programos vykdytojo įstaigos teritoriją.
Šio konkurso tikslas – kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) bei socializacijos aplinką. Programos, teikiamos konkursui, turi plėtoti vaikų užimtumą, skatinti, kad kuo daugiau vaikų po pamokų savo mokykloje lankytų įvairius būrelius, klubus. Programose taip pat gali būti skatinama organizuoti veiklą, kuri mažintų vaikų delinkventinio elgesio apraiškas mokykloje, taip pat veiklą, kuri įtrauktų vietos bendruomenę, socialinius partnerius.

Programas konkursui gali teikti valstybinės, savivaldybių ir nevalstybinės institucijos, kiti juridiniai asmenys. Programas vertins ir atrinks savivaldybių administracijų prevencinio darbo koordinavimo grupės. Prioritetai bus teikiami toms, kurios bus tęstinės, numatančios vykdomos veiklos sklaidą, įtraukiančios socialinius partnerius, turinčios papildomų finansavimo šaltinių ir planuojančios užimti daugiau vaikų. Atrinktoms programoms lėšos bus skiriamos pagal savivaldybės teritorijoje besimokančių vaikų skaičių, taip pat pagal tai, kiek lėšomis prisidės pati savivaldybė.

Kryptingo vaikų užimtumo projektų rėmimo 2006 m. konkursas vyks iki vasario 1 dienos. Projektų tikslas – per kryptingą vaikų užimtumą suteikti ne tik reikiamų žinių, bet ir formuoti gyvenimo įgūdžius, brandžias vertybines nuostatas siekiant užtikrinti gabių vaikų socializaciją.
Projektus šiam konkursui taip pat gali teikti valstybinės, savivaldybių ir nevalstybinės institucijos, kiti juridiniai asmenys. Paraiškos teikiamos Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centrui.
Komisija, kuri bus sudaryta švietimo ir mokslo ministro įsakymu, atrinkdama projektus, teiks pirmenybę tiems, kurie bus tęstiniai, skatins vaikų iniciatyvą, verslumą, komunikacinės ir socialinės kompetencijos ugdymą, įtrauks dalykinius ir socialinius partnerius bei kt.

Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso tikslas – atrinkti programas, kurios per vasarą užimtų vaikus, ypač iš socialiai remtinų šeimų. Iki vasario 15 dienos šalies, tarptautinių ir stacionarių stovyklų programos teikiamos Lietuvos jaunimo turizmo centrui. O savivaldybių stovyklų programos – savivaldybės administracijos komisijai. Pastarąsias programas reikia pateikti iki vasario 15 dienos. Pirmenybė atrenkant programas bus teikiama tokioms, kurios kuo mažesnėmis sąnaudomis sieks užimti kuo daugiau vaikų, taip pat toms, kurios turės papildomų finansavimo šaltinių, taip pat tęstinėms programoms. Konkurso rezultatai bus apibendrinami iki kovo 15 dienos.
Visą medžiagą apie šį konkursą galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje www.smm.lt/Naujienos/Konkursai

Detalesnės informacijos teirautis: Švietimo ir mokslo ministerija, tel. (8 5) 2743130; (8 5) 2743133; (8 5)2743190.

Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė Tel. (8 5) 2743136