BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Skleidžiama informacija apie lenkiškas mokyklas - melaginga

Data

2002 01 01

Įvertinimas
0

Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius nustebintas dėl keleto Lietuvos Respublikos Seimo narių mėginimo Lenkijoje vykusioje asamblėjoje svarstyti deklaraciją, pateikiančią iškreiptą lenkiškų mokyklų Lietuvoje padėtį. Kaip šiandien pranešė dienraštis “Lietuvos rytas”, Varšuvoje vykusioje dešimtojoje Lietuvos ir Lenkijos parlamentų asamblėjos darbotvarkėje netikėtai atsirado deklaracijos dėl lenkiškų mokyklų Lietuvoje svarstymas. Deklaraciją pateikė keletas Lietuvos Seimo narių. Joje teigiama, kad Lietuvoje žlugdomos lenkų mokyklos.

“Stebina tai, kad Seimo nariai, žinodami tikrąją padėtį Lietuvos lenkų mokyklose, stengiasi ją pateikti priešingai. Jie ne kartą yra informuoti ir patys puikiai žino, kad lenkiškoms mokykloms sudaromos tikrai ne prastesnės sąlygos nei lietuviškoms”, - sakė švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius.

Kad lenkiškoms mokyklos sudaromos palankios sąlygos, rodo ir tai, kad per nepriklausomybės laikotarpį lenkiškų mokyklų ir mokinių padaugėjo dvigubai. Šiais mokslo metais veikia 81 mokykla lenkų mokomąja kalba, vaikai lenkų kalba mokosi ir 43 mišriose mokyklose. Iš viso lenkų kalba mokosi 21 314 moksleivių, arba 3,8 proc. nuo bendro Lietuvos moksleivių skaičiaus.

Švietimo sistema nediskriminuoja nė vienos tautinės mažumos, ugdymo procesas organizuojamas lygiateisiškumo principu. Lietuvoje veikia mokyklos lenkų, rusų, baltarusių mokomosiomis kalbomis. Rengiant su tautinių mažumų mokymu susijusius dokumentus, tariamasi su tautinių mažumų atstovais. Ne išimtis ir deklaracijoje minimos tautinių mažumų švietimo nuostatos, kurias rengiant dalyvavo ir joms pritarė ir lenkų tautinės mažumos atstovai.

Moksleiviai lenkiškose mokyklose mokosi lenkų kalba, iš lenkiškų vadovėlių, kuriuos leidžia Lietuvos valstybė. Vien šiais metais išleisti nauji ar pakartotini 28 pavadinimų vadovėliai.

Tautinių mažumų mokyklos Lietuvoje finansuojamos atsižvelgiant į jų specifiką, skaičiuojant moksleivio krepšelį taikomi didesni koeficientai. Nuo kitų metų sutartinių moksleivių koeficientai bus padidinti 10 proc. (dabar kaimo mokyklų moksleiviams buvo 10 proc., miesto 5 proc.). Tam papildomai iš valstybės biudžeto bus skirta per 2,8 mln. Lt.

Nuo 2003 m. sausio 1 d. vienam tautinių mažumų mokyklos moksleiviui bus skiriama iki 4 168 Lt. per metus, priklausomai nuo mokyklos tipo ir klasės, kurioje mokosi. Tuo tarpu bazinis moksleivio krepšelio dydis 1 538 Lt.

Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius dar kartą apgailestauja, kad Seimo nariai siekdami politinių dividentų sąmoningai klaidina abiejų šalių piliečius, skleisdami tikrovės neatitinkančią informaciją.


Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vadovė Nomeda Barauskienė
tel. 274 31 85