BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


ŠMM pateikia skaičiavimus, kiek reikėtų lėšų įgyvendinti streikuojančiųjų reikalavimus

Data

2018 12 06

Įvertinimas
0
pinigai.jpeg

Patikslintais Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, norint įgyvendinti visus Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos reikalavimus, papildomai iš valstybės biudžeto vieneriems metams reikėtų ne mažiau kaip 302 mln. Eur. 

Norint 20 proc. padidinti vien tik pedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus reiktų apie 151 mln. Eur. Profesinė sąjunga reikalauja tiek pat kelti ir nepedagoginių darbuotojų koeficientus.


Nekontaktinių valandų didinimas nuo 3 val. iki 6 val. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų etate pareikalautų apie 11 mln. Eur.
Norint visiems pedagogams taikyti maksimalias koeficientų ribas skaičiuojant atlyginimus papildomai reikėtų apie 25 mln. Eur.


Mokinių ir vaikų skaičiaus mažinimas klasėse ir ikimokyklinio ugdymo grupėse iš valstybės biudžeto pareikalautų mažiausiai 49 mln. Eur.
Reikalavimo, kad mokytojo etatą sudarytų 36 val., iš kurių būtų ne daugiau kaip 18 kontaktinių valandų, preliminarus lėšų poreikis - 66 mln. Eur.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvieno iš reikalavimų poreikis skaičiuotas atskirai nuo kitų. Todėl, jei būtų įgyvendinti visi reikalavimai, visos sumos atitinkamai augtų.

Pridedame išsamius skaičiavimus. Juos galite rasti čia.

 

Komunikacijos skyrius
Tel.(8 5) 2191235
[email protected]