BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


ŠMM: profesinėms sąjungoms patvirtinti išsiųstas susitikimo su visomis profesinėmis sąjungomis protokolas

Data

2018 11 30

Įvertinimas
0
023.jpg

Švietimo ir mokslo ministerija visoms profesinėms sąjungoms penktadienį išsiuntė išvakarėse iki vidurnakčio vykusio posėdžio susitarimų protokolą. Susitikime, kuriame dalyvavo visos mokytojams atstovaujančios profesinės sąjungos, pasiekti konkretūs susitarimai dėl etatinio ir mokyklų finansavimo tobulinimo. Neprieita prie vieningo sutarimo dėl reikalavimų, susijusių du didžiuliu papildomu finansavimu švietimui,  kuris siekia beveik 300 mln. Eur per metus.
Tobulinant mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemą rastas sutarimas diferencijuoti mokytojo etato struktūrą pagal dalykus ar ugdymo sritis, nustatant veiklų mokyklos bendruomenei minimumą visiems mokytojams privalomoms funkcijoms vykdyti. Taip pat bus numatyta, kad, jeigu pradinių klasių mokytojas per metus turi bent 700 kontaktinių valandų ar daugiau, būtų formuojamas visas etatas.
Pasiektas sutarimas, kad nekontaktinių valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis vykdyti, skaičius sudarytų nuo 40 iki 60 proc. kontaktinių valandų skaičiaus, taip pat bus numatyta pagal ugdymo sritis ir (arba) dalykus mažiausia dalis procentais. Vadovavimas klasei etate turėtų sudaryti 10 proc. etato, arba ne mažiau kaip 152 valandas per metus.

Tobulinant finansavimo modelį numatyta peržiūrėti specialiojo ugdymo, švietimo pagalbos, mokymo namuose finansavimo rodiklius ir pagal galimybes juos padidinti.

Taip pat pasiektas sutarimas įvertinti klasių komplektų ir jų dydžių formavimo praktiką savivaldybėse ir inicijuoti maksimalaus skaičiaus klasėje mažinimą nacionaliniu lygiu iki 2020 m. sausio 1 d. Jau nuo šių mokslo metų mokinių skaičius klasėse turėjo būti sumažintas dviem mokiniais, tačiau ne visos savivaldybės to laikosi.

Rastas sutarimas atlikti planinę patikrą dėl etatinio mokytojų apmokėjimo diegimo mokyklose, atkreipiant dėmesį ir į galimą popierizmo padidėjimą mokytojui.

Neprieita prie vieningo sutarimo dėl reikalavimų, susijusių du didžiuliu papildomu finansavimu, jis iš viso siekia beveik 300 mln. Eur per metus. Norint 20 proc. padidinti pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus per metus reikėtų 144 mln. Eur, o nuo 3 iki 6 val. padidinti nekontaktinių valandų ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų etate – 13 mln. Eur. Norint panaikinti visų pedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalus  reiktų papildomai skirti 25 mln. Eur, mokinių skaičiaus klasėse mažinimas pareikalautų 49 mln. Eur. Siekio, kad mokytojo 36 val. etate pamokos sudarytų ne daugiau kaip 18 val., papildomų lėšų poreikis -  66 mln. Eur.

Detaliau – lapkričio 29 d. susitikimo susitarimų protokole.

 

 

ŠMM Komunikacijos skyrius

El. p. [email protected]