BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


ŠMM: su profesinėmis sąjungomis sutarta dėl etatinio darbo apmokėjimo koregavimo

Data

2018 11 21

Įvertinimas
0
gera nuotrauka.JPG

Šiandien įvykusiame ministrės Jurgitos Petrauskienės ir visų mokytojų profesinių sąjungų vadovų susitikime sutarta atsižvelgti į pagrindinius mokytojų siūlymus ir tobulinti etatinio modelio įgyvendinimą. Sutarta padidinti pasirengimui skirtą maksimalų valandų procentą iki 60, taip pat numatyti minimalius pasiruošimui pamokoms skiriamus procentus pagal mokomuosius  dalykus. Taip pat numatyti minimalų metinį valandų skaičių, kuris turėtų būti skiriamas vadovavimo klasei funkcijai įgyvendinti, sukonkretinti veiklų mokyklos bendruomenei kriterijus, tikslinti specialiojo ugdymo, švietimo pagalbos, namų mokymo finansavimo tvarką.

„Gavome visų mokytojų profesinių sąjungų siūlymus, išgirdome streikuojančius mokytojus ir imamės modelio korekcijų. Tikimės, kad susitarimai ir etatinio korekcijos leis mokytojams sugrįžti į klases, ir konstruktyvus darbas mokyklose tęsis. Mokytojai turi jaustis saugiai, turi vykti pamokos, mokiniai mokytis, siekiame kad visi kliuviniai būtų kuo greičiau pašalinti. Aš pati dirbau mokytoja, žinau, kaip nerimas ir nesusikalbėjimas trukdo ugdymo procesui“, - sakė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Per susitikimą sutarta didinti nekontaktinių valandų, skiriamų pasiruošti pamokoms, skaičių viršutinę ribą padidinant nuo  50 iki 60 proc.

Pasak ministrės, susitikimuose su streikuojančiais mokytojais labai dažnai būdavo išreikštas nepasitenkinimas dėl to, kad to paties dalyko mokytojui nustatomos visiškai skirtingos ribos pasiruošti pamokoms – vienur 30 proc., kitur 50 proc. Sutarta detaliau apibrėžti, kiek nekontaktinių valandų galima skirti už pasiruošimą pamokoms įvairių dalykų mokytojams, priklausomai nuo to, kokį dalyką ir kokiose klasėse jie moko, nustatyti minimalią ribą.

Taip pat susitarta nustatyti apatinę ribą, kiek gali būti skiriama valandų už vadovavimą klasei. Siūloma, kad tam galėtų būti skiriama ne mažiau kaip 130 valandų per metus. Mokytojo darbo krūvio sandaroje valandos už vadovavimą klasei būtų skiriamos atsižvelgus į klasės komplekto dydį ir mokinių amžiaus tarpsnio sudėtingumą.

Patikslinta, kokiais atvejais pradinių klasių mokytojams turi būti sudaromas pilnas etatas, nes dabar ne visur laikomasi nustatytos nuostatos. Būtų numatoma, kad pradinių klasių mokytojams, kurie per metus turi 756 kontaktines valandas, turėtų būti sudaromas visas etatas (1512 val. per metus).

Numatyta peržiūrėti specialiųjų mokyklų ar klasių ugdymo, mokymo namuose finansavimo rodiklius, taip pat vienam mokiniui nustatytą švietimo pagalbos lėšų sumą ir pagal galimybes visas šias sumas padidinti.

Dėl švietimo pagalbos lėšų dar bus diskutuojama penktadienį, lapkričio 23 d., ministrės susitikime su Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais.

Šiandien sutarti principiniai susitarimai bus sudėti į susitikimo protokolą, kurį pasirašys visos profsąjungos ir šis susitarimas taps kolektyvinės sutarties dalimi.


Komunikacijos skyrius
[email protected]