BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Studentams ir aukštosioms mokykloms – patobulinta paskolų administravimo sistema

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas patobulino studentų paskolų informacinę sistemą „Paskola 2”, kuri nuo šiol bus patogesnė ir studentams, ir aukštųjų mokyklų darbuotojams, administruojantiems studentų paskolas.
Studentai, norintys gauti paskolas, kviečiami užsiregistruoti internete dar nepaskelbus konkurso. Registracija vykdoma tinklapyje www.vmsfondas.lt/registracija . Atsižvelgdama į užsiregistravusių studentų skaičių, kiekviena aukštoji mokykla galės tiksliau numatyti lėšų poreikį studentų paskoloms. Be to, paskolų administratoriams aukštosiose mokyklose nereikės kelis kartus įvedinėti studentų duomenų, nes skirstant paskolas bus naudojamasi pačių studentų apie save suteikta informacija. Tai sumažins galimų klaidų tikimybę ir pagerins duomenų kontrolę.

Vėliau, įvykus konkursui, studentai turės pateikti paskolos prašymą, užpildyti paskolos gavėjo anketą ir pasirašyti paskolos sutartį. Nuo 2007 m. paskolas studijų įmokoms galės gauti visi norintieji, nes jos bus suteikiamos be konkurso.

Studentas gali gauti trijų rūšių paskolas – studijų įmokoms mokėti (iki 500 Lt per semestrą), gyvenimo išlaidoms (iki 4,5 tūkst. Lt per metus) ir dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus (iki 4,5 tūkst. Lt už semestrą).

Nuo 2007 metų įsigaliosianti nauja paskolų skirstymo tvarka leis lanksčiau panaudoti lėšas ir garantuos geresnį jų panaudojimą.

„Praktika rodo, kad vienos aukštosios mokyklos nepanaudoja paskoloms skiriamų lėšų, o kitos - nuolat jaučia jų trūkumą, todėl naujoje tvarkoje numatyta, kad konkretaus konkurso metu vienos ar kitos aukštosios mokyklos nepanaudotas lėšas bus galima iš naujo paskirstyti kitoms aukštosioms mokykloms“, – sakė Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus pavaduotoja Aušra Vilutienė.

Naujoje aukštųjų mokyklų studentams paskolų skirstymo tvarkoje numatyta, kad paskolų gyvenimo išlaidoms ir studijų įmokoms lėšų suma yra sudedama į vieną. Tokiu būdu kiekviena aukštoji mokykla pirmiausia galės patenkinti visus prašymus dėl paskolos studijų įmokai gauti, o likusią sumą skirti paskoloms studentų gyvenimo išlaidoms.

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas paskolas studentams skirsto nuo 1998 m. Iš viso valstybė studentų paskoloms skyrė daugiau nei 107 mln. Lt.
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.

Šį mėnesį Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas kartu su Švietimo ir mokslo ministerija surengė praktinį seminarą, skirtą supažindinti Lietuvos aukštąsias mokyklas su nauja valstybės paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarka bei paskolų administravimo informacinės sistemos „Paskola 2” naujovėmis.

Fondo atstovai žada maloniai pakonsultuoti aukštųjų mokyklų atstovus, jei dėl šių pasikeitimų iškiltų papildomų klausimų.

Papildomą informaciją Jums suteiks: Aušra Vilutienė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus pavaduotoja,
tel. (8-5) 26 47 152, el. paštas [email protected]