BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Studijos tampa lankstesnės ir įvairesnės

Data

2009 01 01

Įvertinimas
0

Aukštosios mokyklos galės siūlyti įvairesnių studijų krypčių programas, taip pat ir tarpkryptines. Tokių studijų pavyzdys būtų, tarkime, pedagogika ir kompiuterija. Lankstesnių studijų galimybę suteikia šiandien Vyriausybės patvirtintas studijų sričių ir krypčių klasifikatorius – „Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas ir kvalifikacinių laipsnių sąrašas“.
Ankstesnis klasifikatorius buvo sudarytas mokslo skirstymo pagrindu, o dabartinis – atsižvelgus į studijų specifiką, įgyjamas profesijas bei kvalifikacijas. Naujasis skirstymas yra suprantamesnis visuomenei, labiau atitinka darbdavių poreikius. Studijų kryptys, artimos studijų turiniu, mokslinių tyrimų objektais ir profesine veikla, yra grupuojamos į studijų krypčių grupes. Kiekvienoje studijų kryptyje gali būti šakos – smulkesnis studijų programų grupavimo vienetas, apimantis tos pačios krypties programas pagal skirtingus studijų tikslus. Nustatyta, kad kvalifikacinių laipsnių pavadinimuose gali būti studijų krypties arba šakos pavadinimas.
Kvalifikacinis laipsnis gali būti ir dvigubas (pagrindinės ir gretutinės studijų krypties), taip pat jungtinis – toks teikiamas, kai studijų programą vykdo dvi ar daugiau Lietuvos arba užsienio aukštosios mokyklos. Studijų krypčių šakų sąrašą iki kovo 1 d. patvirtins Švietimo ir mokslo ministerija. Artimiausiu metu Švietimo ir mokslo ministerija planuoja parengti studijų programų kodavimo taisykles. Patvirtinus studijų kryptis sudarančių šakų sąrašą, bus sudaryta galimybė teikti ne mažiau kaip 450 pavadinimų kvalifikacijų pagal skirtingas studijų pakopas ir studijų programų specifiką. Šiuo metu yra teikiami 63 studijų krypčių pavadinimus atitinkantys kvalifikaciniai laipsniai.

Studijų krypčių sąrašas ir kodai atitinka Jungtinėje Karalystėje naudojamą Akademinių dalykų klasifikavimo sistemą. Ši sistema pasirinkta, nes siekiama, kad Lietuvoje teikiami kvalifikaciniai laipsniai būtų geriau atpažįstami tarptautinėje praktikoje. Įvairesnis, lankstesnis kvalifikacijų pavadinimų bei studijų krypčių sąrašas leis greičiau reaguoti į pokyčius darbo rinkoje, padės įtvirtinti skirtingą koleginių ir universitetinių studijų paskirtį ir šių aukštųjų mokyklų misiją.
„Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas ir kvalifikacinių laipsnių sąrašas“ parengtas bei patvirtintas vadovaujantis naujojo Mokslo ir studijų įstatymo 51 straipsniu.

Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 219 1233