BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Sutvarkyta nepilnamečių priežiūros teisinė sistema

Data

2005 01 01

Įvertinimas
0

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektui.
Šis įstatymas reglamentuoja nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros principus, priemones, jų skyrimo, pratęsimo, pakeitimo, pasibaigimo ir vykdymo tvarką. Nepilnamečių minimalios priežiūros priemones vykdys savivaldybės (pavyzdžiui, su nelankančiu mokyklos mokiniu dirba socialinis pedagogas, jam skiriamos specialiosios konsultacijos), o vidutinės priežiūros įstaigos –vaikų socializacijos centrai (buvę specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai) – bus steigiamos apskrityse. Tai padės išlaikyti nepilnamečių santykių su šeima tęstinumą, geresnes adaptacijos galimybes, užtikrins veiksmingesnę ugdytinių socializaciją bei socialinės pedagoginės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimą išėjus iš priežiūros įstaigos.

Įstatymas taip pat apibrėžia svarbiausias nepilnamečių vidutinės priežiūros vaikų socializacijos centre nuostatas. Į tokį centrą teismo leidimu bus siunčiami nepilnamečiai, padarę teisėtvarkos pažeidimų.

Priėmus šį įstatymą tikimasi, kad teisiškai bus įtvirtintas nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros sistemos veikimas, sukurtos palankesnės sąlygos nepilnamečių, linkusių daryti teisės pažeidimus, socializacijai. Bus skatinama vietos bendruomenės atsakomybė sprendžiant nepilnamečių priežiūros ir socialinės integracijos problemas.

Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus vyriausioji specialistė

Elona Bagdanavičienė tel. (8 5) 2743136