BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Svarstoma, ar ankstinti užsienio kalbos mokymą

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

47 proc. pradinių klasių mokinių tėvų visiškai sutinka, kad būtų ankstinamas privalomas užsienio kalbos mokymas.
Tai parodė Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatytas mokslinis tyrimas „Užsienio kalbų mokymas pradinėse klasėse“. Tyrimą Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliko VU tikslinė tyrimo grupė, vadovaujama doc. dr. Tatjanos Bulajevos.

„Tyrimu buvo siekiama ištirti ankstyvojo užsienio kalbų mokymo situaciją Lietuvos mokyklų pradinėse klasėse, išanalizuoti užsienio kalbų mokymo politiką ir praktiką ES šalyse. Taip pat įvertinti mokyklų galimybes pradėti privalomą ankstyvąjį užsienio kalbų mokymą, išanalizuoti jo poreikį. Svarbu diskutuoti šiais klausimais, išsiaiškinti įvairių švietimo bendruomenės grupių požiūrį“- sakė Ikimokyklinio ir pradinio skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė.

Tyrimo metu iš viso apklausti 2086 respondentai iš 60 savivaldybių: 1002 pradinių klasių moksleivių tėvai, 551 pradinių klasių mokytojas, 382 užsienio kalbas pradinėse klasėse dėstantys pedagogai, 126 užsienio kalbų mokymą kuruojantys mokyklų vadovai, 25 užsienio kalbų ir pradinio ugdymo ekspertai.

Tyrimas parodė, kad Europoje (remtasi ES duomenų bazėmis) pastebima bendra tendencija ankstinti užsienio kalbos mokymosi pradžią. Be to, daugiau nei pusės (13 iš 25) ES šalių pradinių klasių mokiniai mokosi dviejų ar daugiau užsienio kalbų. Anglų kalbos mokosi 46,4 proc. visų ES šalių pradinukai, vokiečių kalbos – 6,5 proc., prancūzų kalbos – 3,2 proc.

Apklausa parodė, kad Lietuvoje dauguma mokyklų siūlo pradinių klasių mokiniams vieną ar dvi užsienio kalbas. Anglų kalbos siūlo mokytis 122 mokyklos, vokiečių – 56, prancūzų 20. 45 proc. tėvų nurodė, kad jie patys sprendžia, kokią kalbą jų vaikas nori mokytis.

Tyrimas parodė, kad 56 proc. užsienio kalbų mokytojų, 47 proc. tėvų, 41 proc. mokyklos vadovų, 38 proc. pradinių klasių mokytojų pasisako už užsienio kalbos mokymo ankstinimą.

Ekspertų apklausa taip pat parodė nuomonių įvairovę, paremtą atitinkamais argumentais. Tie, kurie pasisako už privalomą užsienio kalbos ankstinimą, akcentuoja palankų amžiaus tarpsnį kalbiniam ugdymui. Taip pat pažymi, kad geras užsienio kalbų mokėjimas teigiamai įtakoja ir kitų dalykų mokymąsi. Pasisakantys prieš ankstinimą siūlo nuo 4 klasės intensyvinti mokymą, skirti daugiau valandų ir būtent taip siekti geresnių rezultatų neilginant mokymosi trukmės.

Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų) yra privaloma nuo 4 klasės, tačiau, tėvų pageidavimu bei esant galimybėms, mokyklose ji yra dėstoma nuo 2 klasės. Šiuo metu yra 63 proc. mokyklų, kuriose užsienio kalba yra dėstoma nuo 2 klasės. Ankstyvajam užsienio kalbų mokymui skiriamos 2 savaitinės valandos.

Ryšių su visuomene sektoriaus vyriausioji specialistė
Elona Bagdanavičienė tel. (8 5) 2743136