BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Sveikos gyvensenos propagavimas mokyklose bus aptariamas konferencijoje Druskininkuose

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru ir Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutu gruodžio 6-8 dienomis Druskininkuose organizuoja mokslinę – praktinę konferenciją „Tarpinstitucinių sveikos gyvensenos programų įgyvendinimo galimybės švietimo įstaigose 2007-2008 metais“. Konferencijoje bus aptariamos per dvidešimt kvaišalų prevencijos, sveikos gyvensenos, rengimo šeimai programų, su kuriomis Lietuvos švietimo įstaigose bus dirbama artimiausiais metais. Specialistai, atstovaujantys įvairias institucijas kartu su savivaldybių, mokyklų atstovais, atstovaujančiais visas Lietuvos apskritis, aptars programų įgyvendinimo būdus.

Darbo grupėse bus aptariama 2006 m. pavasarį ŠMM patvirtinta „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. Pasak ŠMM Vaikų ir jaunimo socializacijos departamento vyriausiosios specialistės Emilijos Bugailiškienės, prevencijos programoje numatyti neformalūs mokymo būdai, padėsiantys vaikams ir paaugliams geriau susipažinti su kvaišalų vartojimo žala. „Prevencijos programa orientuota ne į teorines žinias apie svaiginančias medžiagas, bet į praktinius užsiėmimus, kurių metu mokiniai įgis gebėjimų atsispirti ir nepradėti eksperimentuoti ar vartoti tabako, alkoholio ar psichotropinių medžiagų“, - pabrėžė ŠMM specialistė. Į prevencijos programą bus įtraukta visa mokyklos bendruomenė: užsiėmimus, kurie vyks klasės valandėlių, pamokų, organizuojamų renginių metu, ves ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių pedagogai, bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai, klasių auklėtojai.

Konferencijoje Druskininkuose bus pabrėžiama komandinio darbo svarba įgyvendinant sveikos gyvensenos programas mokyklose. Bus aptariamas visuomenės sveikatos priežiūros specialistų vaidmuo mokyklos bendruomenėje dirbant prevencinį darbą. Pranešimus skaitys Švietimo ir mokslo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Pedagogų profesinės raidos centro, Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto, švietimo įstaigų atstovai.

Daugiau informacijos: Emilija Bugailiškienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų ir jaunimo socializacijos departamento vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 274 31 30, el. paštas: [email protected]

Ryšių su visuomene skyriaus
vyriausioji specialistė Aida Janionytė
Tel. (8 5) 2743136