BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Švietimas ir mokslas skatina žinių visuomenės kūrimąsi

Data

2002 01 01

Įvertinimas
0

Šiandien, birželio 7 d., švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius dalyvauja Baltijos jūros regiono šalių ministrų konferencijoje “Jaunimas žinių visuomenėje”."Žinių visuomenė meta iššūkius, į kuriuos privalome atsakyti mes visi – mokykla, universitetai, valstybinės įstaigos, jaunimas, nevyriausybinės organizacijos. Tai laisvė, globalizacija, informacijos sprogimas, sparti kaita, visuomenės išsiskaidymas, demografinės tendencijos”, - sakė ministras šiandien vykusioje spaudos konferencijoje.

A. Monkevičius pabrėžė išskirtinį mokyklos vaidmenį žinių visuomenės kūrimosi procesuose. Pasak ministro, žinių visuomenėje mokykla privalo orientuotis nebe į žinių perteikimą, bet į mokymą žinias vertinti, atsirinkti, sisteminti, taikyti praktikoje. Švietimo atsakas į informacijos sprogimo iššūkį – informacinių įgūdžių, gebėjimų pažinti, mokytis ir orientuotis žinių erdvėje, šiuolaikinių informacinių technologijų ir informacijos prieinamumo užtikrinimas visiems visuomenės nariams.

Sparti visuomenės kaita – tai iššūkis kartų santykiams: nebegalima ugdyti vaikų taip, kaip buvo ugdomi jų tėvai. “Asmeniui nebeužtenka kartą įgytos kvalifikacijos, jau prisiimto socialinio vaidmens. Nebeįmanoma “kartą išmokti visam gyvenimui“. Tenka mokytis nuolat: įgyti vis naujų socialinių ir profesinių kompetencijų. Atnaujinti turimą ar įsigyti naują kvalifikaciją”, - sakė A. Monkevičius.

Ministras pabrėžė, kad žinių visuomenės plėtra priklauso nuo mokslo ir švietimo sąveikos. Švietimo sistema turėtų atlikti keletą uždavinių pereinant prie žinių visuomenės ir žinių ekonomikos: užtikrinti visuotinį raštingumą, suteikti žmogui kaip informacinės visuomenės nariui reikalingų žinių; parengti atitinkamą skaičių jaunų žmonių, siekiančių karjeros moksle ir technologijose; apmokyti skirtingų lygių darbo jėgą, suteikiant jai kuo įvairesnį išprusimą, įskaitant ir įgūdžius, reikalingus darbui žinių ekonomikoje.

Švietimas ir mokslas numato atsakus į besikuriančios žinių visuomenės poreikius. Stengiamasi užtikrinti mokymosi prieinamumą, sudaryti palankias sąlygas mokytis visą gyvenimą, kuriama visuomenei prieinama švietimo informacinė sistema. Siekiama, kad Lietuvoje universitetai virstų tarptautiniais intelektualinio gyvenimo centrais. Juk Europos aukštojo mokslo erdvėje dėl lietuvių studentų jiems vis atkakliau teks varžytis su užsienio universitetais.

"Visų šių siekių įgyvendinimas prisideda tiek prie žinių visuomenės, tiek prie modernaus, pažangiomis technologijomis grįsto ūkio kūrimo. Taip pat prie Lietuvos žmonių užimtumo ir socialinio saugumo užtikrinimo, Lietuvos įsitvirtinimo tarp demokratinių Vakarų valstybių”, - sakė A. Monkevičius.


Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vadovė Nomeda Barauskienė
tel. 74 31 85