BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Švietimas – ta sritis, kurioje vyksta socialinis dialogas

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

„Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga jau prieš keletą metų yra pasirašiusios dvišalį susitarimą dėl bendradarbiavimo. Ne visi sutarties punktai jau įgyvendinti, bet dėl esminių dalykų, ypač dėl pedagogų atlyginimo, su profesinės sąjungos nariais susitariame. Švietimo ir mokslo ministerijos bei šios profesinės sąjungos susitarimas gali būti pavyzdys kitiems, kaip užmegzti ir plėtoti socialinį dialogą“, - šiandien per konferenciją „Socialinis dialogas valstybiniame sektoriuje“ pabrėžė švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė. Kaip sakė ministrė, ne visos švietimo aktualijas svarstančios darbo grupės, į kurias įėjo ministerijos specialistai bei profesinės sąjungos atstovai, dirbo efektyviai, kai kurie profesinės sąjungos narių reikalavimai buvo per daug griežti, sunkiai įgyvendinami dėl biudžeto apribojimų. „Bet tai nereiškia, kad ir dėl šių punktų nesitariama. Šiuo metu ypač aktualu padidinti pedagogų atlyginimus. Būtina surasti ir pritaikyti tokią metodiką, kuri užtikrintų dar spartesnį mokytojų atlyginimų augimą. Dabar esamų tempų nebepakanka, kadangi smarkiai kyla ir kitų profesijų darbuotojų atlyginimai“, - sakė ministrė R.Žakaitienė.

Šiuo metu Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga yra pateikusi naują susitarimo projektą. Kaip sakė ministrė, tariamasi ir su kitomis dvejomis profesinėmis sąjungomis, į kurias susibūrę pedagogai, - su Lietuvos mokytojų profesine sąjunga ir Krikščioniška švietimo darbuotojų profesine sąjunga, kad būtų pasirašyta bendra sutartis. Švietimo ir mokslo ministerija taip pat bendradarbiauja su daugeliu švietimo darbuotojų asociacijų, ekspertų tarybų, atsižvelgia į jų rekomendacijas, įgyvendindama Valstybinę švietimo strategiją, rengdama nacionalinius dokumentus.
Ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga, derasi su užsienio partneriais, kad apskričių ir savivaldybių lygiu atsirastų dvišalės sutartys, leisiančios tobulinti efektyvios socialinės partnerystės modelį.

Konferenciją „Socialinis dialogas valstybiniame sektoriuje“ surengė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija vykdanti ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Sektorinių dvišalių tarybų steigimas ir jų veiklos intensyvinimas“.

Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė
Tel. (8 5) 2743135