BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Švietimo ir mokslo ministerija kviečia dalyvauti Aukštojo mokslo vadovėlių autorių ir vertėjų premijų skyrimo konkurse

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti vadovėlius Aukštojo mokslo vadovėlių premijoms gauti. Skiriamos keturių lygių premijos: pirmoji – 12 000 Lt, antroji – 8000 Lt, trečioji – 6000 Lt, paskatinamoji – 2000 Lt. Kartu su premija įteikiamas padėkos raštas.

Vadovėlius Aukštojo mokslo vadovėlių konkursui bei siūlymus skirti premijas jų autoriams ir vertėjams gali teikti aukštųjų mokyklų fakultetai, katedros, kiti padaliniai, studentų atstovybės, ekspertinės mokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų įstaigos, profesinės asociacijos, Aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių komisija, leidyklos, vadovėlių autoriai. Siūlymai pateikiami Studijų kokybės vertinimo centrui (Suvalkų g. 1, Vilnius, 403 kabinete) iki š.m. kovo 1 d.

Konkursui teikiamas vadovėlis turi būti išleistas lietuvių kalba. Jis turi būti recenzuotas(vadovėlyje nurodytas recenzentas) ir naudotas bent vienerius studijų metus.

Premijos skyrimo nuostatus galima rasti internete adresu http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=266635&Condition2

Aukštojo mokslo vadovėlių premijas 2003 metais įsteigė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Premijos teikiamos kasmet birželio mėnesį.

Daugiau informacijos teikiama telefonu 8-5-2104771 arba el. paštu [email protected]

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Elona Bagdanavičienė tel. (8 5) 2743136